Насильство в сімї: проблеми протидії

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Розглянуто проблеми протидії насильства в сімії. Відзначено, що Законом України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» закріплено комплексний підхід у протидії домашньому насильству. Як вбачається із законодавства, перелік спеціально уповноважених органів у галузі запобігання та протидії домашньому насильству є вичерпним. Одним із органів на які покладаються функції із здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству єуповноважені підрозділи органів Національної поліції України. Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» визначає їх повноваження. Цим законом передбачено спеціальні заходи щодо протидії домашньому насильству. Проаналізовано проблеми протидії домашньому насильству уповноважених підрозділів  органів Національної поліції України і запропоновані шляхи  їх вирішення. 

Зроблено висновок, що одним із засобів запобігання та протидії насильству в сім’ї є прийняття ЗУ «Про запобігання та протидію домашньому насильству». Проте на практиці залишається проблема щодо застосування цього законодавства, оскільки одною із основних проблем залишається виявлення цього негативного явища і реагування правоохоронних органів.  

Запропоновано, що шляхами розв’язання цієї проблеми є високій рівень обізнаності суспільства щодо прийнятого законодавства про запобігання і протидію домашньому насильству,  створення спеціальних систем вилучення осіб із сім’ї, які здійснювали домашнє насилля, забезпечення потерпілих осіб тимчасовим безпечним місцем проживання, якомога швидшого реагування органів поліції на звернення про допомогу осіб через вчинення над ними насильства в сім’ї, підвищення рівня професійно-правової підготовки поліцейського, що зможе допомогти удосконаленню небайдужості представників правоохоронних органів, збільшить бажання відновлення справедливості в результаті своєї діяльності.

1.Pavlichenko K. (2021) V Ukraini na 47% zrosla kilkistzvernen shchodo domashnoho nasylstva URL:  https://povaha.org.ua/v-ukrayini-na-47-zrosla-kilkist-zvernen-shhodo-dom...

2. Pro zapobihannia ta protydiiu domashnomu nasylstvu: Zakon Ukrainy vid 0712.2017 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19#Text 

3. Gercheva D. (2020) Podvoiennia problemy domashnoho nasylstva URL: https://life.pravda.com.ua/columns/2020/06/15/241326/].

4. Herasymenko H.V.(2018). Problemy reahuvannia pravookhoronnykh orhaniv na domashnie nasylstvo kriz pryzmu hromadskoi dumky. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika, 1(32), 43–57.

5.Rivchachenko O.A. (2020) Profesiino-psykholohichna pidhotovka politseiskykh natsionalnoi politsii Ukrainy do profilaktyky domashnoho nasylstva. Zabezpechennia zapobihannia ta protydii domashnomu nasylstvu, nasylstvu za oznakoiu stati ta protydii torhivli liudmy: natsionalna praktyka ta zarubizhnyi dosvid: materialy naukovo-praktychnoi konferentsii. Kyiv: Natsionalna akademiia vnutrishnikh sprav,  303 p.

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-436-2022/family-violence-problems-counterfeater Soroka S., Sloboda N. “Family violence: problems of counterfeater.”