Кримінально-правові та кримінологічні аспекти домашнього насильства

Humin O. M., Yosypiv A. O. "Criminal-law and criminological aspects of domestic violence"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-6-number-24-201...

1
доктор юридичних наук, професор завідувач кафедри кримінального права і процесу Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету “Львівська політехніка”
2
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права і кримінології Львівського державного університету внутрішніх справ

Досліджено з кримінально-правового та кримінологічного поглядів проблему
домашнього насильства. Зазначено, що нині виникла необхідність у системному аналізі
сфери сімейно-побутових відносин, оскільки в цій сфері виявилися нові кримінологічно
значущі чинники, а також інтенсифікувалися ті чинники, які раніше діяли, що
позначилося на кількісних та якісних ознаках злочинності у сфері сімейно-побутових
відносин. Визначено, що внесення змін до Кримінального кодексу України і
запровадження цим кримінальної відповідальності за домашнє насильство стало
значним кроком до подолання проблеми державного масштабу і дало змогу говорити
про домашнє насильство не як про якесь узагальнене поняття, а як про конкретний
злочин. Аналіз вироків з цієї категорії справ показав, що здебільшого суд призначає
покарання у вигляді громадських робіт, дії насильницького характеру вчиняють у стані
алкогольного сп’яніння, а також те, що більшість постраждалих укладали угоду про
примирення із засудженим.

1. Holovkin B. M. Simeino-pobutovi konflikty u systemi determinatsii umysnykh vbyvstv i
tiazhkykh tilesnykh ushkodzhen: dys. ... kand. yuryd. nauk [Domestic conflicts in the system of
determination of premeditated murder and grievous bodily harm]: dys... kand. yuryd. nauk: 12.00.08 /
Holovkin Bohdan Mykolaiovych; Natsionalna yurydychna akademiia Ukrainy im. Yaroslava Mudroho.
Kh., 2002. 218 p. 2. Pro zapobihannia ta protydiiu domashnomu nasylstvu [On the prevention and
counteraction to domestic violence]: Zakon Ukrainy vid 7.12.2017 r. No. 2229-VIII. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19 3. Kryminalnyi kodeks Ukrainy [Criminal codex of Ukraine]
vid 05.04.2001 No. 2341-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14. 4. Yedynyi zvit pro
kryminalni pravoporushennia [The only criminal report]. URL: http://www.gp.gov.ua/ua/. 5. Vyrok
imenem Ukrainy vid 8 lypnia 2019 r. [The sentence is in the name of Ukraine] vid 8 lypnia 2019 r. URL:
http://reyestr.court.gov.ua/Review/82871869 6. Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia
[Code of Ukraine on Administrative Offenses]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10.