Порушення прав дитини в умовах війни в Україні

1
доцент кафедри теорії, історії та філософії права Національного університету “Львівська політехніка”
2
Національний університет «Львівська політехніка»

У статті охарактеризовано окремі загальнотеоретичні аспекти прав дитини та основні порушення прав дитини в умовах воєнного вторгнення Російської Федерації на територію України.

Мета статті – охарактеризувати основні порушення прав дітей в умовах війни в Україні та сформулювати пропозиції щодо удосконалення механізму забезпечення прав дітей.

Під час дослідження використано загальнонаукові (логічний, функціональний, аксіологічний, порівняльний тощо) та спеціально-юридичні методи (метод тлумачення міжнародних і юридичних норм щодо прав дитини, функціонально-правовий, порівняльно-правовий методи – для аналізу порушень прав дитини, статистичний метод та ін.).

Стверджується, що максимальне гарантування прав дитини слугує критерієм демократичності держави та визначає рівень розвитку суспільства. Наголошено, що дослідження правових аспектів прав дитини є особливо важливими в умовах повномасштабного воєнного вторгнення Російської Федерації в Україну, яке спричинило значні порушення прав дитини.

Визначено поняття прав дитини як можливостей дитини, які визнані в міжнародному праві та національному законодавстві й зумовлені певними фізичними і психологічними особливостями її розвитку, ґрунтуються на принципах природного права, гарантуються державою й іншими суб’єктами права та мають особливий механізм реалізації і захисту.

Проаналізовано основні порушення прав дитини в умовах війни в Україні, зокрема права на життя (станом на 19 серпня 2022 р. в Україні загинуло 362 дитини, 716 дітей поранено і 223 дитини зникли безвісти); на охорону здоров’я; на освіту; на свободу вираження поглядів; на свободу, фізичну та психологічну безпеку, на сімейне виховання, житло, на достатній життєвий рівень, на громадянство, вільне переміщення тощо. Стверджується, що в сучасних умовах війни в Україні Російська Федерація порушує фактично усі права дитини.

Констатовано, що в Україні потрібно вдосконалювати систему юридичного забезпечення прав дітей, які в умовах війни жорстоко порушуються воєнними діями РФ.

Сформульовано пропозиції щодо удосконалення механізму юридичного забезпечення прав дітей в Україні:

  1. потрібно прийняти комплексний Закон України про права дитини, який відповідав би положенням Конвенції ООН про права дитини;
  2. прийняти суспільно важливі закони щодо дієвої реінтеграції та відновлення прав дитини і про заходи, спрямовані на забезпечення прав та інтересів дітей, які залишились без батьківського піклування під час війни;
  3. виділити в Конституції України окремий розділ, присвячений правам дитини.

Констатовано, що припинення війни в Україні, притягнення винних осіб до юридичної відповідальності, притягнення РФ як суб’єкта міжнародного права до відповідальності за воєнні злочини, злочини проти людяності, за геноцид українського народу тощо – це важлива основа для відновлення порушених прав дитини й недопущення нових порушень прав.

1. Декларація про безпеку шкіл. [Safe Schools Declaration). Ofitsiinyi veb-sait Ministerstva osvity i nauky Ukrainy. URL: https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/diyalnist/mizhnarodna-dilnist/deklara... (accessed: 10.08.2022).

2. Persha ledi Olena Zelenska zvernulasia do uriadovtsiv derzhav-chleniv Rady Yevropy. [Yevropy First Lady Olena Zelenska addressed the government officials of the member states of the Council of Europe]. Ofits. internet-predstavnytstvo Prezydenta Ukrainy. URL: https://www.president.gov.ua/news/persha-ledi-olena-zelenska-zvernulasya... (accessed: 10.08.2022).

3. Zvit za 30 dniv roboty Koordynatsiinoho shtabu z pytan zakhystu prav dytyny v umovakh voiennoho stanu. [Report for 30 days of work of the Coordination Headquarters on the protection of children's rights under martial law]. Ofitsiinyi veb-sait Ministerstva sotsialnoi polityky Ukrainy. URL: https://drive.google.com/file/d/1WtgBJNIJNwjqFSTNHNiai2XiU2CtW4Rd/view? (accessed: 19.08.2022).

4. Zeleniak P. (2019) Stanovlennia ta rozvytok mizhnarodno-pravovykh standartiv u haluzi zakhystu prav dytyny na zhyttia i zdorovia. [Formation and development of international legal standards in the field of protection of children's rights to life and health]. Aktualni problemy vitchyznianoi yurysprudentsii. Spetsvypusk. URL: http://apnl.dnu.in.ua/2019/33.pdf (accessed: 19.08.2022).

5. Zlochyny proty ditei stanom na 18.08.2022. [Crimes against children as of 08/18/2022]. Ofitsiinyi veb-sait Ofisu Heneralnoho prokurora Ukrainy. URL: https://www.gp.gov.ua/ (accessed: 18.08.2022).

6. Konventsiia pro zakhyst tsyvilnoho naselennia pid chas viiny  (12.08.1949). OON. [Convention on the Protection of the Civilian Population in Time of War]. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_154#Text (accessed: 18.08.2022).

7. Konventsiia pro prava dytyny: pryiniata rezoliutsiieiu 44/25 Heneralnoi Asamblei OON (20.11.1989). [Convention on the Rights of the Child: adopted by UN General Assembly Resolution 44/25]. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text (accessed: 11.08.2022).

8. Konstytutsiia Ukrainy (28.06.1996) № 254k/96-VR. [Constitution of Ukraine]. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2 (accessed: 11.08.2022).

9. Kryvoviaz O. (2017). Zakhyst prav dytyny v umovakh zbroinoho konfliktu. [Protection of children's rights in conditions of armed conflict]. Pravnychyi visnyk Universytetu «KROK». P. 80–85. URL: https://library.krok.edu.ua/media/library/category/statti/kryvoviaz_0003... (accessed: 12.08.2022).

10. Onishchenko N. M., Bohinich O. L., Lvova O. L., Suniehin S. O. (2020). Prava i svobody dytyny: zabezpechennia ta zakhyst u konteksti suchasnykh vyklykiv. [Rights and freedoms of the child: provision and protection in the context of modern challenges]. Biuleten Miniustu Ukrainy. № 4. P. 22–33.

11. Opolska N. Prava dytyny v Ukraini. [Children's rights in Ukraine]. URL: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/22618.pdf (accessed: 11.08.2022).

12. Opolska N. (2015). Prava ditei, yaki postrazhdaly vnaslidok zbroinoho konfliktu. [Rights of children affected by armed conflict.]. Pravo. № 27. С. 278–283. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_018_2015_27_42 (дата звернення: 18.08.2022).

13. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv shchodo reintehratsii ta vidnovlennia prav dytyny: proekt Zakonu Ukrainy (30.03.2022) № 7231. [Amendments to some legislative acts on reintegration and restoration of children's rights: draft Law of Ukraine]. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1250454 (accessed: 12.08.2022).

14. Pro Zaiavu Verkhovnoi Rady Ukrainy «Pro vchynennia Rosiiskoiu Federatsiieiu henotsydu v Ukraini»: postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy (14.04.2022) № 2188-IX. [Declaration of the Verkhovna Rada of Ukraine on the genocide committed by the Russian Federation in Ukraine]. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2188-20#Text (accessed: 10.08.2022).

15. Pro zakhody, napravleni na zabezpechennia zakhystu prav ta interesiv ditei, yaki zalyshylys bez batkivskoho pikluvannia, ditei-syrit ta ditei, pozbavlenykh batkivskoho pikluvannia, u protsesi transformatsii budynkiv dytyny: proekt Zakonu Ukrainy. [On measures aimed at ensuring the protection of the rights and interests of children left without parental care, orphans and children deprived of parental care in the process of transformation of children's homes: draft Law of Ukraine]. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy.URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/27708 (accessed: 10.08.2022).

16. Pro okhoronu dytynstva: Zakon Ukrainy (26.04.2001) № 2402-III. [On protection of childhood: Law of Ukraine]. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14#Text (accessed: 10.08.2022).

17. Pres-reliz YuNISEF (24.03.2022). [UNICEF press release.]. Ofitsiinyi sait YuNISEF. URL: https://www.unicef.org/ukraine/press-releases/more-half-ukraines-childre... (accessed: 12.08.2022).

18. Pro utvorennia Koordynatsiinoho shtabu z pytan zakhystu prav dytyny v umovakh voiennoho stanu: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy (17.03.2022) № 302. [On the formation of the Coordination Headquarters for the Protection of Children's Rights in Martial Law: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine]. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/302-2022-%D0%BF#n38 (accessed: 21.07.2022).

19. Rabinovych P. M. (2008). Osnovy zahalnoi teorii prava ta derzhavy. [Basics of the general theory of law and the state]. Lviv: Krai. [in Ukrainian].

20. Do Rosii vyvezly blyzko 200 tysiach ditei z Ukrainy. [About 200,000 children from Ukraine were taken to Russia]. Ukrinform. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3479907-do-rosii-vivezli-blizko-... (accessed: 19.08.2022).

21. Skakun O. F. (2001). Teoriia derzhavy i prava. [Theory of the state and law]. Kharkiv: Konsum [in Ukrainian].

22. Sukmanovska L. M. (2019). Zakhyst prav ditei u pravookhoronnii diialnosti  [Protection of children's rights in law enforcement activities]. Lviv: Lvivskyi derzhavnyi universytet vnutrishnikh sprav, 2019. [in Ukrainian].

23. Upovnovazhenyi: riven zhorstokosti armii terorystiv ta kativ RF ne znaie mezh – zgvaltovani dity… [Commissioner: the level of brutality of the army of terrorists and executioners of the Russian Federation knows no bounds - raped children...]. Ofitsiinyi veb-sait Upovnovazhenoho Verkhovnoi Rady Ukrainy z prav liudyny. URL: https://www.ombudsman.gov.ua/news_details/upovnovazhenij-riven-zhorstoko... (accessed: 10.08.2022).

24. U ramkakh zustrichi OBSIe predstavnyk Upovnovazhenoho z dotrymannia prav dytyny ta simi rozpovila pro prymusove vyvezennia ukrainskykh ditei do RF abo na TOT. [As part of the OSCE meeting, the representative of the Commissioner for Observance of the Rights of the Child and Family spoke about the forced removal of Ukrainian children to the Russian Federation or to the Temporarily Occupied Territories]. Ofitsiinyi veb-sait Upovnovazhenoho Verkhovnoi Rady Ukrainy z prav liudyny. URL:  https://ombudsman.gov.ua/news_details/predstavnik-upovnovazhenogo-z-dotr... (accessed: 19.08.2022).

25. Shults O. (2009). «Prava dytyny» yak katehoriia suchasnoho konstytutsiinoho prava. [«Child's rights» as a category of modern constitutional law]. Chasopys Kyivskoho universytetu prava. № 3. P. 91–96.

26. Yak zminylosia navchannia ditei v Ukraini pid chas viiny. [How the education of children in Ukraine changed during the war]. Ofitsiinyi sait YuNISEF. URL: https://www.unicef.org/ukraine/stories/education-during-war-in-ukraine (accessed: 25.07.2022)

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-436-2022/violation-rights-child-conditions-war-ukraine Yarmol L., Karpiuk A. "Violation of the rights of a child in the conditions of war in Ukraine."