Ретроспективний погляд на історичний процес розвитку філософії права як системи знань

2022;
: 83-87

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-436-2...
Tokarska A. "A retrospective view on the historical process of development philosophies of law as knowledge systems."

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

У викладі матеріалу засвідчено відсутність систематизованого сучасного цілісного аналізу підходів до всієї історії функціонування філософсько-правової науки в академічних закладах освіти і науки та її критичного бачення прогалин і перспектив наукового та навчально-методологічного значення для формування світоглядних позицій майбутніх зрілих громадян України.

Окреслено тенденцію: кризові епохи можуть нівелювати дидактичні підходи до змістової ваги і ролі філософії права.

Єдина і цілісна система знань в гуманітаристиці не може бути зневаженою і такою, що повторює помилки попередників, не даючи забезпечити поступального розвитку науки.

1. Fragments of philosophical and legal works. Translated by Czeslaw Tarnogorski. 3rd ed., revised.

Bialystok, 2020. 410 p.

2. Baumeister A. Near the sources of thinking and being. K.: Duh i Litera, 2011. 480 p.

3. Baumeister A. Introduction to philosophical studies. K., 2017. 238 p.

4. Baumeister A. Don't go around in circles. What is the danger of historical amnesia and how to treat it in

Ukraine. URL: https://focus.ua. [Accessed 09/04/2022].

5. Kostytskyi M. V. Philosophy of law as a science and educational discipline. Problems of the philosophy of

law. 2003. Vol. 1. P. 17-21.
https://doi.org/10.1108/09504120310503818

6. Kralyuk P. Do we need philosophy? URL: https://w.volynnews.com. [Access 09/01/2022].

7. Philosophy of law: an encyclopedia. Vol. 2: Big legal encyclopedia: in 20 volumes ; in general ed.

S. I. Maksimova. Kharkiv-Kyiv, 2017. 1125 p