Союз РСР як форма реалізації російської імперської доктрини політичного поглинання України: утворення і державно-правовий статус Української РСР

2022;
: 13-22

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-436-2...
Terlyuk I. "The union of the SSR as a form of implementation of the russian imperial doctrine of the political absorption of Ukraine: formation and legal status of the Ukrainian SSR."

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Анотація.  Висвітлюються питання утворення СРСР в контексті пошуку впродовж 1917-1922 рр. оптимальної моделі реалізації політичної та правової доктрини Росії щодо України. Проводиться думка, що утворення СРСР складова багатовікової російської імперської доктрини її політичного поглинання. Проаналізовано правові форми взаємовідносин між радянськими Україною і Росією у період національно-демократичної революції. Зроблено висновок, що УСРР від самого початку виникнення була частиною єдиного російсько-радянського державного комплексу. Наголошено, що до підписання договору про утворення СРСР російські більшовики здійснили кілька спроб відновлення російської неоімперії. Акцентовано, що початковою правовою формою відтворення більшовиками де-факто оновленої російської імперії став «Воєнно- політичний союз». Проте, найбільш показовим документом на підтвердження цієї тези був т. зв. «Робітничо-селянський договір» – нерівноправний і підневільний для України, типовий колоніальний договір. Договір про утворення СРСР обґрунтовано як документ з сумнівною легітимністю, який ніколи не вийшов поза стадію проекту. Відповідно, ніколи не діяв формально, а відтак не був чинним юридично. Наголошено, що як міжнародний акт він не був ратифікований. Обґрунтовано, що під формулюванням «союзу» приховувалося закріплення у республіці розгалуженої системи, за суттю, російських централізованих органів влади та управління. У підсумок наголошено, на імперській сутності української політики більшовиків 19171922 рр. Декларуючи на різних етапах різні варіанти встановлення правових міждержавних зв’язків, Росія фактично намагалася використати їх для досягнення свої стратегічної мети – збереження цілковитого контролю над усіма найважливішими сферами життєдіяльності українського суспільства. Практично централізаторські принципи більшовицької партії переносилися на організацію державних структур. Форма ж утворення СРСР мала лише вуалювати справжню сутність запроваджуваної унітарної державності.

1. Chekhovych V. (1986). Pobeda Velykoho Oktiabria y stanovlenye hosudarstvennoho soiuza sovetskykh

respublyk (1917-1922 yrs.), Kyiv, Naukova dumka, 168 p.

2. Skomorovskyi V. (2013). Pravovyi aspekt dohovoru pro utvorennia SRSR 1922 roku. Uchenie zapysky

Tavrycheskoho natsyonalnoho unyversyteta ym. V. Vernadskoho. Seryia "Iurydycheskye nauky". Vol. 26 (65),

Rel. 2-1 (Ch. 1), 126-129 pp.

3. Terlyuk I. (2010). "Komunistychna revoliutsiia zghory v Ukraini": z istorii stanovlennia ta zakriplennia v

Ukraini radianskoi derzhavnosti i prava (1917-1920-ti rr.). Lviv, Kameniar, 150 p.

4. Sobranye uzakonenyi y rasporiazhenyi raboche-krestianskaho pravytelstva Ukrayni za 1919 /

Narodnyi komisariat yustytsii. Kyiv, Pechatnia S.P. Yakovleva, 1919,. Ch. 1. Rel. 1-23, 25-38. 580 p.

URL: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://upload.wikimedia.org/wikipedia/

commons/a/aa/%D0%A _1919.pdf

5. KPRS v rezoliutsiiakh i rishenniakh zizdiv, konferentsii i plenumiv TsK. 1898-1970. V. 2: 1917-1924.
https://doi.org/10.1136/bmj.2.1982.1917

Kyiv, Politvydav, 1979. 552 p.

6. Dashkevych Ya. (1993). Rosiia, Ukraina ta soiuzy 1919-1922 rr. Dashkevych Ya. Ukraina vchora i

nyni. Narysy, vystupy, ese. Kyiv, 192 p.

7. Yanevskyi D. (2003). Politychni systemy Ukrainy 1917-1920 rokiv: sproby tvorennia i prychyny

porazky. Kyiv, Dukh i litera, 767 p.

8. Kulchytskyi S. (1996). Komunizm v Ukraini: pershe desiatyrichchia (1919-1928). Kyiv, Osnovy, 396 p.

9. Dokumenti vneshnei polytyky SSSR. 1917-1980. V. 3: 1 June 1920 - 18 March 1921, Moscow, 1959.

762 p.

10. Yuriichuk Ye. (1998). Stanovlennia i kharakter radianskoi vlady v Ukraini: istoryko-pravovi aspekty

(1917-1922 rr.). Navchalnyi posibnyk, Kyiv, IZMN, 124 p.

11. 1-st Siezd Sovetov Soiuza Sovetskykh Sotsyalystycheskykh respublyk. Stenohrafycheskyi

otchet s prylozhenyiamy, Moscow, 1923. URL: 1_sezd_sovetov_sssr/I%20sъezd%20Sovetov%

20Soiuza%20Sovetskykh%20Sotsyalystycheskykh%20Respublyk%20%28Stenohrafycheskyi%20otchet%20s%20pry

lozhenyiamy%29%20-%20OCR_djvu.txt

12. Dnistrianskyi M. (1992). Kordony Ukrainy. Terytorialno-administratyvnyi ustrii. Lviv, Svit, 144 p.

13. Yefimenko H. Zabute sviato. 6 July 1923 - den narodzhennia SRSR. Istorychna pravda. URL:

https://www.istpravda.com.ua/articles/2012/07/20/90121/

14. Kulchytskyi S. (2007). Zakonomirnosti evoliutsii radianskoi vlady (korotki tezy). Ukrainskyi

istorychnyi zhurnal, Rel. 6, 181-217 pp.