ОБРАЗ УКРАЇНИ У ПУБЛІКАЦІЯХ США 1920–1930-х рр.

1
Львівська національна бібліотека імені В. Стефаника дослідник Університету Міннесоти (США)

У пропонованій статті охарактеризовано образ України в англомовних публікаціях Америки (США)1920−1930-х рр. Взято до уваги книги (нон-фікшн), опубліковані стараннями української діаспори,
американськими авторами та видані в США переклади, у яких згадано Україну. Проблема громадської думки про Україну у Сполучених Штатах міжвоєнного періоду досі на стала предметом дослідження вітчизняних і зарубіжних науковців. Для англомовного читача українці були однією з найменш відомих націй у Європі. На початку 1920-х рр. в американських публікаціях частіше вживався термін «русин», а не «українець», а мешканців Наддніпрянщини ідентифікували як «малоросів». Статті про Україну з’являлись у різних енциклопедіях (Encyclopedia Americana) та атласних виданнях (An Atlas of current Affairs). Українське питання часто порушували у книгах, присвячених загальній історії Європи під час та після Першої світової війни, зокрема у дуже популярному
виданні професора Університету Індіани Л. Бенса «Європа після 1914», яке використовували у навчальному процесі десятки вишів США. Українці Америки долучились до видання книг англійською мовою про свою батьківщину. Найбільше діаспору турбувала репресивна політика окупантів щодо українців у 1930-х рр., а особливо польська Пацифікація 1930 р. та Голодомор у Радянській Україні 1932−1933 рр. До популяризації цих тем серед американських читачів приклались Л. Мишуга та Е. Рев’юк – головні редактори «Свободи» − найпопулярнішої української газети Америки. Особливу увагу у пропонованій статті звернуто на книги авторів, що побували в Україні у 1920-х чи 1930-х рр. Зокрема завдяки матеріальній і технічній підтримці діаспори мандрівку Західною Україною здійснив журналіст Г. Тілтман, який описав побачене у відомій книзі «Селянська Європа». У кінці 1920-х та на початку 1930-х рр. для багатьох західних інтелектуалів Радянський Союз видавався
чудовою альтернативою капіталістичній системі. Тоді ж СРСР, як і радянську Україну, відвідали американські туристи, які опублікували побачене там у своїх книгах. До таких належали В. Дюранті, Г. Нікербокер, Е. Вілсон та ін. Аналіз цих видань допомагає зрозуміти, яким же був образ України та українців в американській громадській думці міжвоєнного періоду. Українське питання щораз частіше піднімалось у американських виданнях напередодні та на початку Другої світової війни, особливо у контексті загарбницьких планів гітлерівської Німеччини.

1. Benns, L. (1937). Europe Since 1914 New York,
F.S. Crofts; 2. Bolshevik Misrule in Ukraine (1933). Detroit,
American Ukrainian Committee; 3. Bukata, W. (1938). The
Ukrainian Cause. New York, National Manifestation for
Independence of Ukraine; 4. Davis, J. (1922). The Russians
and Ruthenians in America. Bolsheviks or Brothers. New York,
GED Company; 5. Doroshenko, D. (1939). History of Ukraine.
Detroit, Hetman Movement Leadership; 6. Duranty, W.,
Chamberlin, W., Knickerbocker, H and others (1932). Red
Economics. Boston, New York, Houghton Mifflin Company;
7. Citrine, W. (1937). I Search for Truth in Russia. New York,
E. P. Dutton and Co.; 8. Famine in Ukraine (1934). New York,
United Ukrainian Organizations in the US; 9. Figes, O. (2014).
Revolutionary Russia. 1891–1991. A History . New York,
Metropolitan Books; 10. Gambal, M. (1937). Rus, Ukraine and
Moscvie Russia. Scranton, Ukrainian Workingmen’s Assn;
11. Gibbons, H. (1923). Europe since 1918. New York, London,
The Century Co.; 12. Granovsky Alexander – letter from
Dmytro Andrievskyi, 21.01.1940. Immigration History
Research Center Archives (University of Minnesota),
6 Danylo Kravets
Granovsky A. papers, Box 150; 13. Haydak Mykola – letter
from 5 Gardnor Mansions , Curch Row. Hampstead, 11. Feb.
1935 // Immigration History Research Center Archives
(University of Minnesota), Haydak M. papers, Box 2;
14. Haydak Mykola − letter to the editors of Biographical
Directory of American Men of Science, Lancaster,
Pennsylvania , August, 30, 1937. Immigration History Research
Center Archives (University of Minnesota), Haydak M. papers,
Box 2; 15. Hollander, P. (1981). Political Pilgrims. Travels of
Western Intellectuals to the Soviet Union, China, and Cuba
1928–1978. New York, Oxford University Press;
16. Horrabin, J. (1934). An Atlas of Current Affairs. New York,
A. A. Knopf; 17. Insabato, E. (1938). Ukraine: Population and
Economy. New York, Ukrainian Press Service; 18. Klein, F.
(1934). «Ukraine». Encyclopedia Americana, 27, 258;
19. Knickerbocker, H. (1931) The Red Trade Menace. Progress
of the Soviet Five–Year Plan. New York, DODD; 20. Kuropas,
M. (1996). Ukrainian-American Citadel. Colorado, East
European Monographs; 21. Myshuha, L. (1939). Ukraine and
American Democracy. New York, United Ukrainian
Organizations of the United States; 22. Onatsky E. – letter to
«Svoboda», Rome, 5.06.1932 // Immigration History Research
Center Archives (University of Minnesota), Onatsky E. papers,
Box. 42; 23. Postyshev P., Kossior, S. (1934). Soviet Ukraine
Today. New York, International Publishers; 24. Revyuk, E.
(1931). Polish Atrocities in Ukraine. New York, Svoboda Press;
25. Sciborsky, M. (1940). Ukraine and Russia. New York,
Organization for the Rebirth of Ukraine; 26. Simpson, G.
(1939). Ukraine. A Series of Seven Radio Addresses Winnipeg,
Ukrainian National Federation of Canada; 27. Snowyd, D.
(1935). Spirit of Ukraine. Ukrainian Contributions to World’s
Culture. New York, United Ukrainian Organizations of the
United States; 28. Tiltman, H. (1934). Peasant Europe. London,
Jarrolds Publishers; 29. Tiltman, H. (1932). Terror in Europe.
New York, Rederick A. Stokes Company; 30. Ukrainian Bureau
in London – letter to the Ukrainian Bureau in
Washington 14.07.1939 // Immigration History Research
Center Archives (University of Minnesota), Skotzko E. papers,
Box 1; 31. Vowles, H. (1939). Ukraine and its People.
Edinburg, W. R. Chambers LTD; 32. Western Ukraine under
Polish Yoke: Polonization, Colonization, Pacification (1931).
New York, Ukrainian Review; 33. Wilson, E. (1936). Travels in
Two Democracies. New York, Harcourt, Brace and Company;
34. Шаповал, М. (1925). Стара і Нова Україна. Листи в
Америку. Нью-Йорк, Видання Української Громади.