Суспільно-правова адаптація осіб звільнених з місць позбавлення волі під час війни

2022;
: 65-70
Автори:
1
Навчально-науковий інститут права та психології, Національний університет «Львівська політехніка»,

З’ясовано, що для адаптації осіб звільнених з місць позбавлення волі у правовому просторі держави необхідно забезпечити юридичні консультації особам, що тільки готуються до звільнення, надати їм інформацію для розуміння тієї суспільно-правової ситуації, що є на даний час в країні, адже, такі особи і так «відірвані» від динамічних реалій сучасного життя, а за умов війни, можуть втратити правомірні, ціннісні вектори орієнтації і поведінки в соціумі. 

Наголошено, що проблемним аспектом дослідження суспільно-правової адаптації осіб звільнених з місць позбавлення волі під час війни є морально-психологічні особливості сприйняття суспільством таких осіб і небажання сприяти їх ресоціалізації, що може провокувати рецидиви неправомірної поведінки і порушення законів.

Доведено, що під час військового стану важливим моментом є можливість або її відсутність у звільненого звернутися до державних органів і служб з питань поновлення документів, працевлаштування тощо під час війни. Особливо, коли зруйновані установи, тимчасово окуповані території. Звичайно, можна зустріти недоброчесних громадян, котрі хочуть скористатися таким станом звільненого і тут можливі різні протиправні схеми і діяння з їх сторони: трудове рабство, шахрайські дії щодо майна і житла тощо.

Зазначено, що в кризовий період війни первинний і один з найважливіших аспектів соціально-правової адаптації покладається на адміністрації виконання покарань. Засуджені повинні бути максимально підготовлені до того, що вони опиняться у суспільстві, котре жертвує найціннішим заради перемоги у цій жорстокій війні. Тому, значно акцентується роль психологічних служб у місцях позбавлення волі.

Акцентовано увагу на проблемі упередженого ставлення працедавців до осіб звільнених з місць позбавлення волі, а під час війни, коли значна кількість громадян втратили постійне місце праці і доходи така ситуація погіршується. Тому, якщо перед звільненням уповноважені органи зможуть розв’язати проблему працевлаштування особи за вказаним напрямом, то одночасно вирішиться ряд проблем соціальних гарантій, які отримують колишні засуджені при працевлаштуванні.

1. Schkola S. M. (2012). Sotsialna adaptatsiia amnistovanykh i pomyluvanykh osib: problemy teorii i zakonodavstva. [Social adaptation of amnestied and pardoned persons: problems of theory and legislation]. Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav.  Seriia yurydychna. 2 (2). 2012 P. 264-265.

2. Kutiepov M. Yu. (2019). Problemy sotsialnoi adaptatsii ta resotsializatsii osib, zvilnenykh z mists pozbavlennia voli. [Problems of social adaptation and resocialization of persons released from prisons]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia Pravo. Vypusk 54. 2019. P. 159.

3. Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy. (2011). Zakon Ukrainy «Pro sotsialnu adaptatsiiu osib, yaki vidbuvaiut chy vidbuly pokarannia u vydi obmezhennia voli abo pozbavlennia voli na pevnyi strok» [Law of Ukraine «On social adaptation of persons who are serving or have served a sentence of restriction of liberty or deprivation of liberty for a certain period»]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3160-17#Text.

4. Svirets V., Chupov V. (2021). Resotsializatsiia: yak dopomohty liudyni pislia zvilnennia orhanizuvaty svoie zhyttia  vidpovidno do zakonu. [Resocialization: how to help a person organize his life in accordance with the law after release]. https://ecpl.com.ua/news/resotsializatsiia-iak-dopomohty-liudyni-pislia-zvilnennia-orhanizuvaty-svoie-zhyttia-vidpovidno-do-zakonu/.

5. Uriadovyi portal. (2008). Kontseptsiia sotsialnoi adaptatsii osib, yaki vidbuvaly pokarannia u vydi pozbavlennia voli na pevnyi strok. [The concept of social adaptation of persons who served a sentence of imprisonment for a certain period]. https://www.kmu.gov.ua/npas/168076257.

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-436-2022/socio-legal-adaptation-persons-persons-released Romanova A. "Socio-legal adaptation of persons persons released from places of deprivation of liberty during the war."