Система суб’єктів адміністративного судочинства в Україні

Автори:
1
Інститут права імені князя Володимира Великого МАУП

Розглянуто наукові і нормативно-правові підходи до визначення поняття “суб’єкт адміністративного судочинства”, вивчено класифікацію суб’єктів в адміністративному судочинстві. Правовий статус суб’єктів адміністративного судочинства залежить безпосередньо від його законодавчого визначення, але його реалізація пов’язана із активною чи пасивною формами виконання функцій сторін та інших процесуальних учасників судового розгляду справ. Наголошено, що учасники адміністративного процесу за приписами КАС України залежно від їхньої заінтересованості поділяються на осіб, які беруть участь у справі (сторони, треті особи, представники сторін і третіх осіб) та інших учасників (свідок, експерт, спеціаліст та ін.).

1. Bachun O. V. Pravovy`j status sub'yektiv administraty`vnogo sudochy`nstva Diss, kand. yury`d. nauk [Legal status of subjects of administrative legal proceedings. Cand. legal. sci. diss.]. Kiev, 2010. 22 р. 
2. Romanchenko E.Yu. Subjects of procedural functions in administrative legal proceedings of Ukraine Romanchenko E.Yu. Subjects of procedural functions in administrative legal proceedings of Ukraine [Subjects of procedural functions in administrative legal proceedings of Ukraine]. Our right, 2013, Vol. 13, рр. 67–71. 
3. Barabash T. M. Kategoriya “sub'yekt” u kry`minal`nomu procesi Ukrayiny` [Category “Subject” in the criminal process of Ukraine]. Scientific notes of the Institute of Legislation of the Verkhovna Rada, 2012, Vol. 3, рр. 110–114. 
4. V.T. Busel Vely`ky`j tlumachny`j slovny`k suchasnoyi ukrayins`koyi movy` [Great explanatory dictionary of modern Ukrainian language]. Kiev, Irpin, 2003. 1440 р. 
5. Kuz`menko O. V. Administraty`vno-procesual`ne pravo Ukrayiny` (Administrative Procedural Law of Ukraine). Kyiv, Atika Publ., 2007, 416 р.
 6. Sorokin V. D. Izbrannye trudy (Selected works). St. Petersburg, Legal Press Center Publ., 2005, 1086 р. 
7. V. K. Kolpakov, O. V. Kuz`menko, I. D. Pastux, V. D. Sushhenko Kurs administraty`vnogo prava Ukrayiny` (Course of administrative law of Ukraine) Kyiv, Yurinkom Inter Publ., 2013, 872 р. 
8. Tishhenko N. M. Administrativno-processual'nyj status grazhdanina Ukrainy : problemy teorii i puti ego sovershenstvovanija (Administrative-procedural status of a citizen of Ukraine: problems of the theory and ways of its improvement). Kharkiv, Right Publ., 2005, 268 р. 
9. Goncharuk S. T. Administraty`vny`j proces (Administrative process). Kyiv, NAU Publ., 2012, 184 р.

N. Ilchushun «Subjects systemadministrative court of Ukraine» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-884-16-2017/subjects-system-administrative-court-ukraine