Особливості особи неповнолітнього корисливого злочинця

Marysyuk K. B., Kantcir V. S. "Features of persons of an unlimited use of crime"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-6-number-24-201...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Проаналізовано питання особливості особи неповнолітнього корисливого злочин-
ця. Підсумовуючи викладене, констатовано, що проведене дослідження соціальної
сутності особи неповнолітніх, які вчиняють корисливі злочини, показує, що негативні
риси у таких осіб доволі різноманітні й виражені різною мірою. Водночас надзвичайно
важливе виокремлення типових ознак особи неповнолітніх корисливих злочинців,
оскільки це сприятиме чіткішому розумінню мотивації злочинної поведінки цієї групи
населення, а відтак, зробить ефективнішими заходи з протидії вчиненню корисливих
злочинів неповнолітніми.

1. Kriminologiya [Criminology]. Pod red. V. Kudryavtseva i V. Eminova. M.: Yurist, 1999. 512 p.
2. Antonyan Yu., Golubev V. Lichnost' korystno prestupnika [Personality of a self-serving criminal].
Tomsk: Izdatel'stvo Tomskogo universiteta, 1989. 106 p. 3. Kriminologiya. [Criminology] / pod red.
V. Burlakova, V. Sal'nikova. SPb.: Sankt-Peterburgskiy universitet MVD Rossii, 1999. 608 s. 4. Il'yashenko
A. Sotsial'naya sreda v genezise prestupnogo povedeniya [Social environment in the genesis of
criminal behavior]. M.: VNII MVD Rossii, 2001. 94 s. 5. Gedeonov N. Grabiteli i bandity [Robbers and
gangsters]. Prestupnyy mir Moskvy. M., 1924. 248 s. 6. Bandurka I. Dity, simya, zlochynnist
nepovnolitnih: vzaimozalezhnist [Children, family, juvenile delinquency: interdependence]. Kharkiv:
Zolota mylya, 2014. 280 p. 7. Yuzikova N. Zlochynnist nepovnolitnikh: osoblyvosti, suchasni tendentsii i
zahody zapobihannia i protydii yii [Juvenile delinquency: features, modern tendencies and measures of
prevention and counteraction to it]. Dnipro: Vydavets Bila K. O., 2016. 510 p.