Класифікація форм співучасті у злочині

Kryzhanovskyi A., Marysyuk K.
"Classification of forms of participation in crime"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-226-20...

1
Навчально-науковий інститут права та психології Національного університету “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Проаналізовано питання класифікації форм співучасті у злочині. Констатовано, що сучасне кримінальне право знаходиться доволі далеко від вирішення питання про уніфікований підхід до класифікації форм співучасті. Не зміг повною мірою зняти згадану суперечку й чинний КК України. Не заперечуючи аргументи усіх сторін, все ж, на нашу думку, ми вважаємо, що зараз не час для радикальних змін одного з чільних інститутів кримінального права, особливо за умов активного розроблення нового КК України. Відтак, і надалі базовим і найбільш актуальним для правильної кримінально-правової кваліфікації пропонується й надалі вважати закріплений у ст. 28 КК України підхід, згідно з яким за суб’єктивними ознаками, за стійкістю суб’єктивних зв’язків, стійкістю умислу розрізняють вчинення злочину різними злочинними групами: а) вчинення злочину групою осіб; б) вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою; в) вчинення злочину організованою групою; г) вчинення злочину злочинною організацією. Єдиною зміною, яка давно назріла, ми вважаємо доповнення згаданого переліку пунктом “г” “вчинення злочину бандою”. Незважаючи на існуючі у науці протилежні думки з цього приводу, ми переконані у необхідності згаданого кроку, який слугуватиме чіткішому виокремленню рис, притаманних саме банді, а також відмежує останню від інших форм співучасті від злочину.

1. Traynin A. Ucheniye o souchastii [The doctrine of complicity]. Moskow, Yuridicheskoye izdatel’stvo NKYU SSSR, 1941. 158 p. 2. Grishayev P., Kriger G. Souchastiye po sovetskomu ugolovnomu pravu [ParticipationinSovietcriminallaw]. Moskow, Gosyurizdat, 1959. 156 p. 3. Shargorodskiy M. Nekotoryy voprosy obshchego ucheniya o souchastii[Some questions of the general doctrine of complicity]. Pravovedeniye, 1960, № 1. Pp. 91-98. 4. Gertsenzon A. Ugolovnoye pravo. Chast’ obshchaya [.Criminal law. Common part]. Moskow, Izdaniye RIO VYUA, 1948. 215 p. 5. Galiakbarov R. Bor’ba s gruppovymi prestupleniyami. Voprosy kvalifikatsii [The fight against group crimes. Qualification Issues]. Krasnodar, KGAU, 2000. 200 p. 6. Ivanov N. Ponyatiye i forma souchastiya v sovetskom ugolovnom prave [The concept and form of complicity in Soviet criminal law]. Saratov, Izdatel’stvo Saratovskogo universiteta, 1991. 128 p. 7. Kryminalʹne pravo Ukrayiny. Zahalʹna chastyna [Criminal law of Ukraine. The common part]. Kyyiv-Kharkiv, Yurinkom Inter-Pravo, 2001. 436 p. 8. Savchenko A. Suchasne kryminalʹne pravo Ukrayiny [Modern criminal law of Ukraine]. Kyiv, InYure, 2005. 293 p. 9. Anokhina L. Problemy klasyfikatsiyi form spivuchasti u zlochyni [Problems of classification of forms of complicity in crime.] Forum prava, 2008, № 1. Pp. 23-27. 10. Radionov I. Kryminalʹna vidpovidalʹnistʹ za bandytyzm [Criminal responsibility for banditry]: avtoreferat dys.. k.yu.n. 12.00.08. / Ihor Ivanovych Radionov. Kharkiv : Natsionalʹnyy universytet vnutrishnikh sprav, 2004. 18 p.