Інтенсифікація процесу та кінетика екстрагування цільових компонентів з рослинної сировини

Досліджено механізм та кінетику екстрагування олії з насіння рослинної сировини органічними розчинниками для різних розмірів зерна. Розглянуто та встановлено найбільш вигідні умови процесу екстрагування цільових компонентів з рослинної сировини.

Досліджено вплив ступеня подрібнення сировини на кінетику процесу екстрагування. Встановлено оптимальні умови проведення процесу екстрагування олії. Встановлено межі протікання процесів екстрагування та розчинення цільових компонентів з пористих структур рослинної сировини, які визначають швидкість всього процесу.

 

The mechanism and oil extractionkinetics from the seed of plant raw material by organic solvents for the different grain sizes were determined. Тhe most favorable conditions of the process of extraction and dissolution of target components from plant raw material were considered and determined.

The influence of the degree of milling of raw material on the kinetics of extraction process has been researched. Optimal conditions for oil extraction process conduction have been determined. The limits of different target components extraction process from porous structures of plant raw material that determine the speed of the whole process were considered.

1. Семенишин Е. М. Кинетика совмесного помола и экстрагирования растворённой серы в производстве полимерной серы / Е. М. Семенишин, Я. В. Мота // Журнал «Химическая технология» – Киев, – 1983. – № 3. – С. 53 – 54. 2. Семенишин Е. М. О влиянии дисперсной серной руды на механизм извлечения серы / Е. М. Семенишин, Г. А. Аксельруд, Е. Г. Гордиенко // Ж. приклад хим – Ленинград, – Т LI, – 1978. – С. 103 – 107. 3. Семенишин Є. М. Екстракційне вилучення олії з метою одержання біопалива / Є. М. Семенишин, В. І. Троцький, Ю. В. Ковальська, Т. І. Римар // Вісник НУ «Львівська політехніка»: «Теплоенергетика» – Львів, – 2008. – С. 179 – 185. 4. Семенишин Є. М. Кінетика екстрагування цільових компонентів з пористих структур в протитечійно-ступеневих екстракторах періодичної дії. / Є. М. Семенишин, Т. І. Римар, Р. В. Стадник // “Хімічна промисловість України” – Київ, – 2014. – № 6 (125) – C. 3 – 5. 5. Федорчук-Мороз В. І. Механізм та кінетика екстрагування цільових компонентів з насіння амаранту: автореф. дис... канд. техн. наук: 05.17.08 – Львів, 2008. – 19 с. 6. Стадник Р. В. Кінетика екстрагування олії з насіння амаранту гібриду (Amarantus hibridus): автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.17.08. – Львів, 2012. – 24 c. 7. Боровков С. О. Інтенсифікація процесу екстрагування рослинної сировини із застосуванням вібраційного впливу: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.12. – Донецьк, 2010. – 20 с. 8. Зав’ялов В. Л. Математична модель зовнішнього масообміну при віброекстрагуванні / В. Л. Зав’ялов, В. С. Бодров, Т. Г. Мисюра, Н. В. Попова, Ю. В. Запорожець // Вібрації в техніці та технологіях. – 2011. – № 2. – С. 120 – 125.