екстрагування

ЕКСТРАКЦІЙНЕ ВИЛУЧЕННЯ ОЛІЇ З НАСІННЯ СОНЯШНИКА, МЕХАНІЗМ ТА КІНЕТИКА ПРОЦЕСУ

Наведено результати досліджень вилучення олії з неподрібненого та подрібненого насіння соняшника різних фракцій методом екстрагування. Досліджено механізм екстрагування та кінетику процесу. Показано, що процес вилучення олії з насіння соняшника складний і складається як з внутрішньо-дифузійного так і зовнішньо-дифузійного перенесення олії. Вказано, що процес є аналогічним екстракційному вилученню цільових компонентів з насіння більшості видів рослинної сировини.

ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕТИКИ ЕКСТРАГУВАННЯ ОЛІЇ З РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ ОГРАНІЧНИМИ РОЗЧИННИКАМИ

Стаття присвячена процесу вилучення олії з насіння і шроту ріпаку та соняшника екстракційним методом на основі дослідження кінетичних закономірностей процесу екстрагування олієвмісної сировини.

ЕКСТРАГУВАННЯ РОЗЧИННОЇ ТВЕРДОЇ ФАЗИ ЗШАРУ ПОРИСТОГО ІНЕРТНОГО СЕРЕДОВИЩА

Наведені дослідження процесу екстрагування цільових компонентів, що знаходяться у шарі зернистого матеріалу. Процес стосується розчинення з зовнішньої поверхні твердих включень та екстрагування розчиненої речовини з шару інертного зернистого матеріалу у стаціонарному шарі.

Інтенсифікація процесу та кінетика екстрагування цільових компонентів з рослинної сировини

Досліджено механізм та кінетику екстрагування олії з насіння рослинної сировини органічними розчинниками для різних розмірів зерна. Розглянуто та встановлено найбільш вигідні умови процесу екстрагування цільових компонентів з рослинної сировини.

Досліджено вплив ступеня подрібнення сировини на кінетику процесу екстрагування. Встановлено оптимальні умови проведення процесу екстрагування олії. Встановлено межі протікання процесів екстрагування та розчинення цільових компонентів з пористих структур рослинної сировини, які визначають швидкість всього процесу.

 

Створення нового технологічного процесу повного перероблення розчину стебницького хвостосховища у кондиційні продукти – натрію хлорид і бішофіт

In this article the new technological process of complete processing of solution Stebnik’s tailings on the basis a complex experimental researches, which involves the use of standard equipment, is developed. It enables to get two conditioned products (sodium chloride and bishofit) and potassium-magnesium fertilizer. The cyclic using of organic extractant in the process enables dramatically reduce material costs of processing tailings solution and provides ecological completeness of the process.

Селективне вилучення хлоридів з твердого напівпродукту перероблення розчинів хвостосховищ калійних виробництв прикарпаття

In this paper the possibility of obtaining almost non-chloride products with the help of the experimental studies of selective extraction of sodium and potassium chlorides from intermediate product of processing solutions tailings potash industries - sediment of potassium-magnesium salts with a high chloride content (over 25 %) using aqueous organic extractant (acetone, methanol, ethanol) was proved. It is shown that to achieve a high yield of product the extraction process should be carried out in 40% aqueous acetone.

Дослідження процесу екстрагування хлоридів з виробничого шеніту з одержанням безхлоридного калійно-магнієвого добрива

In this paper the results of experimental studies of the extraction process of chlorides from the production schoenite that contains more than 15 wt. % Cl-, with using 20 ... 50 % aqueous solutions of isopropyl alcohol are given. It is shown that the realization of extraction in 30 % extractant in ratio between solid and liquid phases  that is equal 3, makes it possible to obtain a precipitate, which after dehydration contains on the dry weight (wt.

Дослідження процесу екстрагування магнію хлориду із суміші солей водними розчинами ізопропілового спирту з наступною кристалізацією кондиційного бішофіту

In this paper the experimental results of extraction magnesium chloride from solid intermediate product of processing of solution Stebnik's tailings with using 87.4...89.5 % aqueous solutions of isopropyl alcohol in the mass ratio between the solid and liquid phases 1:2.0...5.0 and the distillation of isopropyl alcohol with obtained solutions are presented. It is shown that the necessary conditions for obtaining of conditioned bischofite are the content in extractant 89.5 wt. % of isopropyl alcohol and the weight ratio between the solid and liquid phases that is equal 1:3,0...1:3.5.

Вплив умов екстрагування хлоридів із суміші солей на показники процесу

The results of comparative studies of the chloride extraction from a mixture of sulfate salts of chloride by aqueous and organic extractants based on ethanol, isopropanol and acetone are given. It was found that the most effective reagent for obtaining chlorine free product is ethanol. 
Наведені  результати  порівняльних  досліджень  екстрагування  хлоридів  із  суміші сульфатно-хлоридних  солей  водно-органічними  екстрагентами  на  основі  етанолу, ізопропанолу  та  ацетону.  З'ясовано,  що  найефективнішим  реагентом  для  одержання безхлоридного продукту є етанол.