Вимірювальні перетворювачі параметрів контактних ємнісних сенсорів

Authors: 

Герасим М.Р., Походило Є.В.,*Нечай О.М.

Проаналізовано варіанти побудови вимірювальних перетворювачів «імпеданс-напруга» з контактними сенсорами, що забезпечують режим заданого струму або напруги та інваріантність результату до неінформативного імпедансу.

1. James R. Carstens 'Electrical sensors and transducer', Regents/Prentice Hall, 1993, 498p.
2. Нуберт Г.П. Измерительные преобразователи неэлектрических величин. Л., «Энергия», 1970. 
3. The Impedance Measurement Handbook. A Guide to Measurement Technology and Techniques. Agilent Technologies, Inc. Printed in USA, (2006), 5950-3000.
4.Головко Д.Б. Методи та засоби частотно - дисперсійного аналізу речовин та матеріалів: - Фізичні основи/ Головко Д.Б., Скрипник Ю.О. - К.: ФАДА, ЛТД, 2000, - 200 с.
5. Дамаскин Б. Б. Электрохимия/ Петрий О. А., Цирлина Г. А. – 2–е изд., испр. и перераб. — М.: Химия, КолосС, 2006.—672 с.
6. Alan S. Morris 'Measurement and Instrumentation Principles', Butterworth-Heinemann, 2001,  512p.
7.Походило Є.В. Вимірювачі CLR з перетворенням «імітанс-напруга» / Є.В.Походило, В.В. Хома. - Видавництво Львівської політехніки, 2012. - 292 с.