Срібловмісні композити полівінілпіролідону з антибактеріальними властивостями

Authors: 

Семенюк Н.Б., Дудок Г.Д., Комаровська-Порохнявець О.З., Скорохода Т.В., Нечай Я. Р

Національний університет “Львівська політехніка”, 1кафедра хімічної технології переробки пластмас, 2кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології, 3кафедра охорони праці 

The polymerization of hydroxylapatite compositions of 2-hydroxyethylmethacrylate with polyvinylpyrrolidone in the presence of silver salts was researched, and it was found that silver salts retard the polymerization velocity. The composites as porous blocks, that containing in their structure silver nanoparticles, were synthesized and their antibacterial and antifunginal properties were confirmed. Досліджено полімеризацію наповнених гідроксіапатитом композицій 2-гідро- ксіетилметакрилату з полівінілпіролідоном у присутності солей арґентуму і встановлено, що солі арґентуму уповільнюють швидкість полімеризації. Синтезовано композити у вигляді пористих блоків, які містять у своїй структурі наночастинки срібла, та підтверджено їхні бактерицидні та фунгіцидні властивості. 

1. Hasegawa S., Tamura J. In vivo evaluation of porous hydroxyapatite/poly-DL-lactide composite for bone substitutes and scaffolds //Int. J. Artif. Organs.–2005.–№4.–Р.380–381. 2. Семенюк Н., Сірий О., Галишин О., Солоха І., Скорохода В. Наповнені гідроксіапатитом композиційні полімерні матеріали для заміщення кісткової тканини// Вісник НУ “Львівська політехніка” “Хімія, технологія речовин та їх застосування“. - 2010. - № 667. – С.452-455. 3. Skorokhoda V., Semenyuk N., Kostiv U. Suberlyak O. Peculiarities of filled porous hydrogels production and properties// Chemistry & Chemical Technology. – 2013. – V.7. – N1. – P.95–99. 4. Селякова В., Кашеварова Ю. Методы анализа акрилатов и метакрилатов. – М.: Химия, 1982. - 170 с. 5. Лабинская А.С. Микробиология с техникой микробиологических исследований. – М.: Медицина, 1972. – С. 91–93.