Вплив природи каталізатора на реакцію естерифікації 3-метилкротонової кислоти

Authors: 

Почапська І.Я., *Хлібишин Ю.Я.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра охорони праці, *кафедра технології органічних продуктів 

The influence of the сatalyst type on the process of esterification of 3-methyl-crotonic acid is investigated. The reaction rates and the influence of the nature and structure of a catalyst on k-value of the esterification reaction are determined. Досліджено вплив виду каталізатора на естерифікацію 3-метилкротонової кислоти, визначено константи швидкості та встановлено вплив природи та будови каталізатора на константу рівноваги у реакції естерифікації. 

1. Патент ПНР № 165162 МКИС 07С69/74. Sposob wytwarzania esterow Kwasu ostowego/ Terelak Kazimez Trybula. – НКИ 260/344. – 4 с. 2. Патент ПНР № 085486 МКИС 07С69/45. Sposob wytwarzania esterow Kwasu akrylowego: НКИ 260/344. – 4 с. 3. Заявка на патент Японії  № 53-104564. Одержання ефірів (мет)акрилової кислоти / Окота Т., Маки Т., Асахі К. 3. Патент США № 2.526.533. Tsters of β-oxycarboxylic acids / Warren L Beears,NY. a corporation of New Jersey; НКИ 260/344. – 6 с. 4. Патент США №2.450.133. Esters of lactones / Hugh J.Hagemeyer, N.Y. a corporation of New Jersey; НКИ 260/344. – 6 с. 5. ІІочапська І.Я., Хлібишин Ю.Я. Вплив природи і кон- центрації розчинника на вихід естерів 3-метилкротонової кислоти // Вісник Національного уні- верситету “Львівська політехніка” “Хімія, технологія речовин та їх застосування”. – 2007. – № 590. – С.177 – 179. 6. ІІочапська І.Я., Котович Х.3., Мокрий Є.М. Синтез 3-метил-b-бутиролактону,  3-метил-кротонової кислоти та її похідних // Доповіді НАН України. – 1998. – № 10. – С.157–161.