збереження

INNOVATIVE APPROACHES TO THE PROCESS OF REVITALIZATION OF IMMOVABLE CULTURAL HERITAGE (ON THE EXAMPLE OF THE POTOTSKY PALACE COMPLEX IN IVANO-FRANKIVSK)

The study reveals the problem of revitalization of immovable cultural heritage in Ukraine, which stems from the absence of state policy to preserve the architectural city-planning heritage supported by the necessary development and financing programs. The role of socialization of cultural heritage in the process of revival of valuable historical complexes that are under threat of destruction is shown, innovative approaches to the revitalization and the first positive results of their implementation are demonstrated.

ЗАМОК У СТАНІ ТРИВАЛОЇ РУЇНИ ТА ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ЙОГО ЗБЕРЕЖЕННЯ

У статті сформовано дефініції “замок в стані тривалої руїни” та “архітектурна ревіталізація”. Розглянуто перелік заходів спрямованих на збереження пам’яток архітектури, а саме консервація, реставрація, музеєфікація, пристосування, ремонт (реставраційний), ревалоризація, реабілітація, регенерація, ревіталізація, реконструкція, відбудова, відтворення, реновація та ознакування, щодо їх застосування на прикладі замків в стані тривалої руїни. Визначено, які з перелічених варіантів підходять для збереження даного типу споруд, а які слід відкинути.

ЧЕРНЕЧІ ЦВИНТАРІ СВЯТОУСПЕНСЬКОЇ УНІВСЬКОЇ ЛАВРИ. ЇХНІЙ СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПИТАННЯ РЕСТАВРАЦІЇ

За кілька кілометрів від Перемишлян розташовується село Унів, у якому зберігся архітектурний комплекс однієї з найбільших християнських святинь Галичини – Святоуспенської унівської лаври. Цей монастир є одним з найстаріших в Україні. Виникнення унівського монастиря овіяно легендами. На жаль, найдавніші документи монастиря загинули під час татарських нападів XV –XVI ст. Проте відомо, що саме у другій половині XIII ст. в північно-західному підніжі Чернечої Гори виникає новий Унівський чоловічий монастир. Після розорення та трагедії Чернеча Гора майже на два століття потрапила у запустіння.

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПИТАННЯ РЕСТАВРАЦІЇ ЦВИНТАРЯ БІЛЯ ЦЕРКВИ СВ. ДУХА В РОГАТИНІ.

Рогатин є містечком давнім і історичним. Воно є відомим і знаменитим своїми історичними, культурними і архітектурними пам’ятками. Історичні цвинтарі, як і церкви є невід’ємною складовою частиною культурного пейзажу кожного міста і містечка. Для українців сам храм є надзвичайно важливим – це унаочнення, матеріальне втілення духовної сутності християнства. У давнину християн ховали довкола церков, а також в церковних криптах.

ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ САКРАЛЬНОЇ СПАДЩИНИ ТА ЇЇ ДРОГОБИЦЬКА СКЛАДОВА

У статті проаналізовано характерні особливості української сакральної архітектурної спадщини, її роль і значення для збереження національно-культурної своєрідності та зростання міжнародної привабливості. Увагу акцентовано на сакральній спадщині Дрогобича як невід’ємній складовій національної та світової культури, важливій з погляду її полікультурності, історичної та художньої значимості, необхідності модернізації методів з охорони, популяризації та представлення нової пам’яткоохоронної і музеєфікаційної парадигми.

СУЧАСНИЙ СТАН ЗБЕРЕЖЕНОСТІ ТА ПРОБЛЕМАТИКА РЕСТАВРАЦІЇ ПОЛІХРОМІЙ МОДЕСТА СОСЕНКА В СТРУКТУРІ САКРАЛЬНОЇ АРХІТЕКТУРИ

Сучасна тенденція збереження пам’яток нерухомої спадщини набрала вкрай негативного характеру, оскільки надалі залишається неврегульованою законодавча пам’ятко-охоронна діяльність держави та релігійних громад, які  стають  «власниками»  визначних  сакральних  споруд.  Для  комплексного  збереження  архітектурного  об’єкта  вкрай важливо синхронізувати багатовекторні дослідження фахівців усіх напрямів.

АРХІТЕКТУРА РОМАНТИЧНИХ ПАЛАЦІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ XIX – ПОЧАТКУ XX ст. (НА ПРИКЛАДІ ПАЛАЦУ СТРАХОЦЬКОГО У МОСТИСЬКАХ)

У статті розглянуто особливості архітектури та ландшафтної композиції палацово-паркових комплексів романтичного стилю XIX – початку XX ст. Львівської області. Детально проаналізовано стан збереженості архітектурного комплексу у Мостиськах, розкрито питання його функціонування та власності.

Терацові підлоги у Львові: еволюція застосування, композиційний та стилістичний аналіз

Проведено стилістичний та композиційний аналіз терацових підлог історичних львівських будівель, окреслено еволюцію їх використання та виявлено проблеми їх збереження.

Архітектура винниківських млинів

У статті описано дослідження винниківських млинів. За бібліографічними і архівними джерелами встановлено їх приблизну кількість. За допомогою картографічних джерел і їх зіставлення вдалось знайти місця розташування 7 млинів. З них чотири втрачені повністю. Один під назвою “табачний млин” збережений частково. Один на приватному подвір’ї як господарська споруда. І останній, по вул. Франка, 114, – майже збережена будівля. На ньому проведено натурні обміри і фотофіксації. Зроблено аналіз етапів реконструкцій млина.

Пам’ять у міському середовищі

Досліджено аспект збереження пам’яті в архітектурному середовищі міста у контексті його сприйняття. Розглянуто особливості розвитку середовища міста з позиції міського дизайну.