ОБ’ЄМНО ПРОСТОРОВІ ЕЛЕМЕНТИ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ ЦЕНТРАЛЬНИХ ЧАСТИН МАЛИХ ІСТОРИЧНИХ МІСТ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка” кафедра архітектури та реставрації

У статті наведено результати аналізу об’ємно-просторових та архітектурних особливостей житлової забудови парцелей поза ринкових кварталів центральних частин малих історичних міст. Проілюстровано різноманітність та відмінності між історичними та сучасними способами вирішення плану фасадної стіни будинків, завершення фасадів, наявних об’ємно-просторових елементів та способів організації дахів будинків. Проілюстровано їх різноманітність та поширеність у досліджуваних містах.

Бевз, М.В., 2004. Методологічні основи збереження та регенерації заповідних архітектурних комплексів історичних міст (на прикладі Західної України). Доктор наук. Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури.

Каплінська, М.В., 2016. Архітектурно-містобудівні принципи регенерації ринкових площ історичних міст західного регіону України. Кандидат наук. Національний університет «Львівська політехніка».

Прибєга, Л.В. 2009. Охорона та реставрація об’єктів архітектурно-містобудівної спадщини України: методологічний аспект. Київ: Мистецтво.

Прибєга, Л.В., 1984. Историческая застройка города и ее обновление. Комплексное развитие архитектурно-художественной и пространственной среды городов: Сб. науч. Трудов КиевНИИПградостоительства. Киев: Киев-ЗНИИЭП, с.72-73. 

Рибчинський, О.В., 2017. Формування і ревіталізація середмість історичних міст України.  Доктор наук. Національний університет «Львівська політехніка».

Тимофієнко, Д. В., 2003. Питання реконструкції сельбищних зон історичних міст. Архітектурна спадщина України, 5. Київ: Українознавство, с.400-401.

Ясінський, М.Р., 2014. Регенерація історично сформованої планувальної структури кварталів центральної частини малих міст Західної України. Проблеми дослідження, збереження та реставрації історичних фортифікацій, 6. Львів, с.70-77.

Ясінський, М.Р., 2017. Способи розміщення житлової забудови на парцелях кварталів центральних частин малих історичних міст Західної України. Архітектурний вісник КНУБА, 13. Київ:НАУК.-вироб.збірник, с.195–205