ПРИСТОСУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ТЕРИТОРІЙ ЛЬВОВА ДО СУЧАСНИХ УМОВ

1
Національний університет «Львівська політехніка» кафедра дизайну та основ архітектури
2
Національний університет «Львівська політехніка» кафедра дизайну та основ архітектури

У статті розглянуто проблему деградованих та депресивних промислових територій міста Львова. Визначено способи переосмислення та реструктуризації промислових об’єктів міста у нові комплекси, що відповідають найважливішим потребам населення та підвищують імідж міста. Проаналізовано розташування цих територій у структурі урбанізованого Львова та запропоновано на основі містобудівного аналізу пропозицію з рефункціоналізації промислових зон.

Program rewitalizacji Lwowa-Podzamcze 2012–2025 / Wojciech Jarczewski, Maciej Huculak. — Kraków — Lwów. — 2011. — S. 127;

Дисертація Ганець С. В. на тему «Принципи формування житлових утворень на постпромислових територія» (НУ «Львівська політехніка»), 2018;

Дисертація Іванов-Костецький С.О. на тему «Принципи архітектурно-функціональної реабілітації історичних промислових будівель та споруд» (НУ «Львівська політехніка»), 2011;

Мазур Т.М., 2002. Реструктуризація промислових територій в умовах реконструкції історично-сформованого міста. Архітектурний вісник НУ „Львівська політехніка”, 439, с. 113-121;

Мазур Т.М. та Посацький Б.С., 2008. Промислова функція у просторі великого міста – приклад Львова. Наук.-техн. збірник Містобудування та територіальне планування, КНУБА, Київ, Вип. 31, с.211-222.