СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АРХІТЕКТУРИ БАЗ ВІДПОЧИНКУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

1
Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра дизайну архітектурного середовища
2
Національний університет "Львівська політехніка"

Представлено визначення основних термінів, які розрізняють та застосовують в сфері відпочинку, дозвілля та оздоровлення, висвітлено їхню подібність та відмінність між собою. Розроблено класифікацію відпочинкових комплексів за призначенням, формою діяльності та видами послуг, а також наведено основні критерії їхньої класифікації. Проаналізовано досвід проектування сучасних баз відпочинку України та Світу, виявлено основні тенденції розвитку їхньої архітектури та інфраструктури в цілому

ArchDaily, 2020. а) Гарячі джерела в Пурітамі. [online] Доступно: <https://www.archdaily.com/5955/puritama-hot-springs-german-del-sol?ad_source=search&ad_medium=search_result_projects> [Дата звернення 29 Лютий 2020]

ArchDaily, 2020. б) Міжнародний курорт в Пекіні. [online] Доступно: <https://www.archdaily.com/883534/beijing-jinhai-lake-international-resort-syn-architects?ad_source=search&ad_medium=search_result_all> [Дата звернення 29 Лютий 2020].

ArchDaily, 2020. в) Оглядова вежа. [online] Доступно: <https://www.archdaily.com/775818/observation-tower-arvydas-gudelis?ad_source=search&ad_medium=search_result_all> [Дата звернення 29 Лютий 2020].

Вікіпедія, 2019. Рекреація. [online] (Останнє оновлення 29 Квітень 2019) Доступно: <https://uk.wikipedia.org/wiki/Рекреація> [Дата звернення 10 Березень 2020].

Вікіпедія, 2020. а) Відпочинок. [online] (Останнє оновлення 24 Лютий 2020) Доступно: <https://uk.wikipedia.org/wiki/Відпочинок> [Дата звернення 10 Березень 2020].

Вікіпедія, 2020. б) Туризм. [online] (Останнє оновлення 3 Березень 2020) Доступно: <https://uk.wikipedia.org/wiki/Туризм> [Дата звернення 10 Березень 2020].

Карпати-Славське, 2020. Відпочинкова база "Політехнік-2". [online] Доступно:  <http://www.karpaty-slav.com/politeh.html> [Дата звернення 7 Березень 2020].

Міністерство соціальної політики в Україні, 2020. Санаторно курортне лікування. [online] Доступно: <https://www.msp.gov.ua/timeline/Sanatornokurortnoe-likuvannya.html> [Дата звернення 10 Березень 2020].

NUBIP, 2020. Стан та перспективи розвитку основних видів діяльності педагогічного факультету. [online] Доступно: <https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u130/tabir_chornomorsk_2018.pdf> [Дата звернення 7 Березень 2020].

Світ географії та туризму, 2020. Відпочинкові комплекси. [online] Доступно: <http://ukr-tur.narod.ru/dovidnyk/slovnykk/k1/komlexvidp.htm>  [Дата звернення 10 Березень 2020].

Шульга Г. М., 2020. Містобудівні основи просторового планування гірських територій. [online] Доступно: <http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2016/10/Dis_doc_Shulha-GM.pdf> [Дата звернення 29 Лютий 2020].