архітектура

Features of the Implementation of Micro-Interfaces in Information Systems

Microservices are a software development technique, or variant of the service-oriented architecture structural style, that organizes an application as a collection of loosely coupled services. The purpose of the work is to study the methodology for the design and implementation of information systems using micro-interfaces in order to improve the quality and speed of their development and facilitate their use. The article proposes a method of transforming the software system architecture from monolithic to microservice architecture.

Configuring the Structure of the Serverless System for Efficient Data Collection

Due to the constant development of information technology and the increasing volume of digital data, the concept of serverless systems has become relevant and promising in the field of software development. Serverless systems, also known as Serverless, are a new approach to deploying and managing applications. Developers can focus on developing functions without spending extra time managing servers and infrastructure. This approach is appropriate for various applications, including data processing, and is particularly useful for collecting and processing specialized data.

ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНОЇ АРХІТЕКТУРИ У БУДІВЛЯХ ПСИХІАТРІЇ

У статті досліджено взаємозв'язок між сучасними принципами архітектури та психіатрією з метою розкриття можливостей покращення психічного здоров'я через архітектурне середовище. В процесі аналізу висвітлено сучасні тенденції в архітектурі, спрямовані на створення позитивного впливу на емоційний та психічний стан індивіда. Особлива увага приділяється використанню природних матеріалів, світлового проектування, зелених технологій та інноваційних технологій, таких як віртуальна реальність.

Проектування системи визначення оптимального тарифу стільникового зв’язку

Проаналізовано передумови виникнення стільникового зв’язку, описано основні види послуг, які надаються національними операторами та проаналізовано відомі системи самообслуговування абонентів. Обґрунтовано методологічні засади побудови модуля вибору тарифного плану та сформульовано висновки щодо можливості його проектування із використанням сучасних технологій програмування.

Розроблення архітектури системи синтезу мікроелектромеханічних систем

Стаття присвячена розробленню архітектури системи, що доє змогу розробнику автоматизувати процес структурного синтезу МЕМС, використовуючи ситуативно базовану аргументацію.

This article is devoted to system architecture development, which solves MEMS structural synthesis tasks using case-based reasoning.

Прототип інтелектуальної системи дослідження параметрів космічної погоди

Проаналізовано стан досліджень космічної погоди, на основі якого визначено основну проблему та обґрунтовано її актуальність. Питанням моніторингу, дослідження та прогнозування стану космічної погоди приділяють велику увагу в розвинених країнах світу. Незважаючи на значний прогрес у вирішенні цієї проблеми, структура сонячно-земних зв’язків ще далеко не вивчена, а ризики, пов’язані з космічною погодою, зростають, оскільки основні сфери нашого життя стають все технологічно розвинненішими.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМОТВОРЕННЯ ХРАМОВИХ БУДІВЕЛЬ В ПУБЛІКАЦІЯХ ТА ПЕРІОДИЦІ

У статті проаналізовані нами дослідження і публікації з тематики храмової архітектури, які акцентують свою увагу на розплануальних, обсягово-просторових особливостях, традиціях формування та розвитку дерев'яної та мурованої архітектури церков, як також світла, кольору, матеріалу, композиційних прийомів та символізму у формотворчому баченні розвитку українського храмобудування. Розглядається архітектура простору церковних будівель як категорію форми, що творить тектонічну та об'ємно-розпланувальну структуру в храмобудуванні.

АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ТА ПРАЦЬ ПРИСВЯЧЕНИХ ІСТОРІЇ ОБОРОННИХ СПОРУД ЛЬВІВСЬКОГО СЕРЕДМІСТЯ

Проблема дослідження етапів розвитку фортифікацій львівського середмістя має давню історію. Ще у ХVІІ ст. вперше висвітленням історії Львова займався Бартломей Зиморович. У своїй праці «Потрійний Львів» він багато уваги приділяє фортифікаціям і подає матеріали і факти щодо їх будівництва. На його працю згодом спиралися інші дослідники, зокрема, Ярослав Відавський, Януш Вітвіцький, Владислав Томкевич та інші. Великий внесок у розкриття невідомих сторінок з будівництва львівських укріплень зробив також Денис Зубрицький, який в 40-х роках ХІХ ст.

ДО ІСТОРІЇ ТА АРХІТЕКТУРИ КАМ’ЯНИЦІ НА ВУЛ. ДОРОШЕНКА, 14 У ЛЬВОВІ

Стаття присвячена історичним та архітектурним аспектам житлової кам’яниці на вулиці Дорошенка, у Львові. Детально опрацьовані архівні матеріали, проведено обстеження, фотофіксація та архітектурний опис будинку. Виявлено помилки у назві об’єкту у переліку пам’яток культурної спадщини та деякі неточності у попередніх дослідженнях.

ФОРМУВАННЯ НОВИХ ВІЙСЬКОВИХ ЦВИНТАРІВ В ІСТОРИЧНИХ МІСТАХ ГАЛИЧИНИ

У статті проаналізовано військові поховання на цвинтарях історичних міст Галичини, які виникли за останніх 9 років, їх види та форми, мистецьке та ідеологічне наповнення. Проаналізовано динаміку формування сучасного військового цвинтаря в Галичині, накреслено виклики та завдання щодо створення нових військових цвинтарів, меморіалів чи монументів , які чекають на своє вирішення в найближчі декілька років.