туризм

Вітчизняний та зарубіжний досвід формування і розвитку івент-менеджменту

У статті досліджено вітчизняний та зарубіжний досвід щодо особливостей формування та розвитку івент-менеджменту та івент-індустрії загалом. Розглянуто особливості історичного ракурсу розвитку івент-менеджменту. Охарактеризовано стан світового ринку івент-індустрії та здійснено порівняльний аналіз із його станом на вітчизняних теренах. Досліджено зміни івент-індустрії під впливом COVID-19. Розглянуто основні проблеми івент-індустрії та проаналізовано перспективи подальшого розвитку івент-менеджменту в Україні.

Продукти ГІС-технологій для підвищення туристичної привабливості дестинації (на прикладі Чернігівської області

Мета цієї роботи – аналіз продуктів ГІС-технологій, покликаних підвищувати туристичну привабливість дестинації, дослідження можливостей ГІС-технологій при формуванні туристичного продукту. Актуальність даного дослідження полягає у необхідності застосування інноваційних підходів до використання ГІС-технологій при розробленні національних туристичних продуктів. Методика дослідження ґрунтується на застосуванні статистичного методу обробки даних, картографічного методу дослідження з застосуванням ГІС та методу просторового аналізу.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АРХІТЕКТУРИ БАЗ ВІДПОЧИНКУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Представлено визначення основних термінів, які розрізняють та застосовують в сфері відпочинку, дозвілля та оздоровлення, висвітлено їхню подібність та відмінність між собою. Розроблено класифікацію відпочинкових комплексів за призначенням, формою діяльності та видами послуг, а також наведено основні критерії їхньої класифікації. Проаналізовано досвід проектування сучасних баз відпочинку України та Світу, виявлено основні тенденції розвитку їхньої архітектури та інфраструктури в цілому

ІНДУСТРІЯ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ: ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ТА ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ

У статті розкрито зміст поняття «туризм» та подано класифікацію різновидів туризму. Проаналізовано туристичні потоки та індекс туристичної конкурентоспроможності України.  Наведено ряд суспільно-важливих функцій та завдань туристичної діяльності. Розглянуто найбільш привабливі напрями розвитку сучасного туризму. Зазначено основні перешкоди щодо розвитку туристичного бізнесу в Україні та запропоновано перспективні напрями їх вирішення.

Сучасний стан адміністративно-правового регулювання вітчизняної туристичної галузі

Стаття присвячена дослідженню сучасного стану адміністративно-правового
регулювання вітчизняної туристичної галузі, оскільки саме вона виступає однією із
ключових складових усієї сукупності різноманітних господарств. Вона тісно пов’язана із
розвитком усієї економічної політики тієї чи іншої держави, а тому заслуговує на
державну та міжнародну підтримку не менше, ніж інші галузі.

Окремі питання врегулювання туристичної діяльності в Україні

У статті окреслено проблеми, які існують в туристичній галузі. До основних
проблем у сучасній системі організації туризму в Україні віднесено такі: відсутність
розгалуженої системи інформаційного забезпечення діяльності галузі; недостатньо
ефективне використання мережі Інтернет для інформування туристів; низька якість
туристичних послуг; недостатнє організаційне забезпечення туристів при перетинанні
кордонів; низький рівень реклами з питань туристичної діяльності та наявність
порушень при наданні послуг туристам.

Забезпечення безпеки у сфері туризму: адміністративно-правовий вимір

Стаття присвячена дослідженню адміністративно-правового забезпечення безпеки
у сфері туризму, що наприкінці ХХ ст. – початку ХХІ ст. набув важливого значення для
особи, суспільства і держави, оскільки туристичні поїздки, передусім, пов’язані з
реалізацією права людини на відпочинок і дозвілля, свободу пересування, права на
доступ до культурних цінностей, а також інших загальновизнаних прав і свобод людини
і громадянина. Натомість, туризм виконує важливі культурні, екологічні, економічні,
соціальні, міжнародні та низку інших функцій.

Роль туристичної логістики у формуванні та розвитку територіальної організації туризму (на прикладі Буського, Бродівського та Золочівського районів Львівської області)

 

Запропоновано комплексний підхід до вирішення наукових і практичних завдань формування та розвитку територіальних систем туризму і рекреації, що ґрунтується на поєднанні урбаністики та туристичної логістики. На прикладі групи адміністративних районів Львівської області представлено урбаністичну концепцію їх перспективного туристичного освоєння і формування туристично-рекреаційної інфраструктури в контексті логістичної організації та управління туристичною діяльністю.

Мобільні інформаційні технології навігації користувача в приміщеннях

Проаналізовано техніку та інформаційні технології позиціонування користувацького комп’ютерного пристрою в закритих приміщеннях. Проаналізовано можливості технологій позиціонування комп’ютерного пристрою в закритих приміщеннях під час навігації користувача по території таких туристичних об’єктів, якими є замки, музеї, галереї та пам’ятки архітектури. Популярна технологія визначення місцерозташування користувача, якою є GPS (англ. Global Positioning System), недостатньо якісно працює в умовах закритих приміщень та будівель.

Інтелектуальна система “мобільний інформаційний асистент туриста”: функціональні та технологічні особливості

Подано загальний опис та формулювання мети, змісту, функціональних та технологічних особливостей програмно-алгоритмічного комплексу, який реалізує концепт інтелектуальної системи “Мобільний інформаційний асистент туриста”, який розробляють науковці Національного університету “Львівська політехніка”. В роботі наведено та проаналізовано основні проблемні ситуації, які виникають у процесі створення інтелектуальної інформаційної системи такого класу та методи і способи їх подолання.