ЗОБРАЖУВАЛЬНІ СВІТИ ЄВГЕНА ЛИСИКА

1
Lviv Polytechnic National University Department of Architectural Environment Design
2
Lviv Polytechnic National University Department of Architectural Environment Design

Стаття висвітлює ідеї творення Є. Лисиком об’єктів сценографії, які демонструють інтерпретативне мислення митця, побудоване на відчуттях, а не на буквальному відтворенні історій героїв театральних постановок. В такий спосіб, створена ним сценографія відображала свою вигадану реальність, яка базувалася на метафоричній, символічній, глибокозмістовній та гіперболізованій передачі образів.

Ключові слова: монументальне мистецтво, сценографія, зображення, мімезис, вираження, художник Є. Лисик.

Dychenko I., 1978. Yevhen Lysyk. Kyyiv: Mystetstvo. 115 s.

Romanyuk M., 2010. Kosmohonichnyy dyskurs v operniy stsenohrafiyi Yevhena Lysyka. Prostsenium. No. 2–3 (27–28). S. 67–73.

Ovsiychuk V., 1996. Khudozhnyk Yevhen Lysyk. Narodoznavchi zoshyty. No. 5. S. 328–334.

Kryp’yakevych-Dymyd I., 2001. Planeta Lysyk. Desyatʹ zapovidey. Teatral’ na besida. No. 2 (10). S. 6.

Kosmolinsʹka N., 2000. My vse zh ye stvorenymy za obrazom i podoboyu Bozhoyu. Postup. No. 95 (539). S. 1.

Proskuryakov V., 1995. Vin zhyv teatrom z dytynstva. Halytsʹka brama. No. 8. S. 10–11.

Proskuryakov V., 2000. Kozhnoho razu vpershe. Ipostasi Yevhena Lysyka. Postup. No. 157 (601). S. 8.

Proskuryakov V., 2016. Tvorchistʹ YE. M. Lysyka v chasi, prostori, stsenohrafiyi ta arkhitekturi. Lʹviv : Vydavnytstvo Lʹvivsʹkoyi politekhniky, 136 s.

Proskuryakov V., 1995. Fenomen Lysyka. In memoriam Yevhena Lysyka. Halytsʹka brama. No. 8. S. 8–9.

Klymko Z., 2018. Arkhitektura stsenohrafiyi YE. Lysyka. Dysertatsiya na zdobuttya naukovoho stupenya kandydata arkhitektury. 233 s.

Wikipedia, 2020. Postmodernism. [online] (Last updated: 7 July 2020). Available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B4... [Accessed date: 1.11.2020].

Osvita.ua, 2010. Vidobrazhuvalʹna sutnistʹ yak nayvazhlyvisha vlastyvistʹ mystetstva. [online] Available at: https://osvita.ua/vnz/reports/culture/10669/ [Accessed date: 1.11.2020].

V. Proskuryakov, O. Zinchenko, Z. Klymko red., 2005. Yevhen Lysyk: Bibliohrafischnyy pokazhchyk. Lʹviv : Sribne slovo. S. 31, 61. Оbkladynka, 11.