АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ ЛЬВІВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ У ПЕРШИЙ ПЕРІОД ФУНКЦІОНУВАННЯ ДО 1877 Р.: АДАПТАЦІЯ КАМ’ЯНИЦЬ ТА НОВІ ПРОЄКТИ У ЦЕНТРІ МІСТА

1
Lviv Polytechnic National University
2
Національний університет "Львівська політехніка"

У працях з історії Львівської політехніки перші роки функціонування технічної школи пов’язують із будівлею у центрі Львова, на вул. Театральній, 20. Проте реальна архітектурна історія Політехніки виявилася багатшою на об’єкти та складнішою. Но-
вовиявлені архівні документи, які торкаються історії Львівської політехніки, дають змогу по-іншому глянути на перший період її існування. Надзвичайно цікавою є також інформація не лише про будівлі, але й про набір приміщень (їх планувальну структуру, функції), які забезпечували функціонування навчальної установи. Вважалося, що першим
будинком, спеціально запроєктованим для Політехніки, був нинішній її головний корпус на вулиці С. Бандери, 12, зведений у 1873–1877 рр. У Центральному державному історичному архіві у м. Львові виявилися раніші проєкти будівлі вищої Технічної академії. Їх планувалося спорудити на ділянці у центральній частині міста – на площі Каструм. Ця
площа виникла після розбирання комплексу будівель Низького замку та монастиря ордену Францисканців. Проаналізовано нововиявлені архівні проєкти, які поділено на дві групи: а) проєкти перебудови і адаптації житлових кам’яниць на розі вул. Театральної та Вірменської на потреби технічної школи; б) проєкти нової будівлі Технічної академії, що її планували спорудити у центрі міста на площі Каструм.

Boyko O., Bevz M. (2016). Buildings from which the Lviv Polytechnic began // From the real school to the Lviv Polytechnic. Essays on the history of the Lviv Polytechnic (1816-1918). Under the editorship Yu. Bobalo. - Lviv: Publishing House of Lviv Polytechnic, P. 421-435.

Biryulyov Yu. (2010). The Zakharevichs are the creators of capital Lviv. Lviv: "Center of Europe" publishing house, P. 25-40.

Butsko M.I., Kyparenko V.G. (1994). State University "Lviv Polytechnic" 1844-1994. Lviv: Publishing House of the State University "Lviv Polytechnic", 146 p.

Bobalо Yu. (2016) From a real school to the Lviv Polytechnic. Essays on the history of the Lviv Polytechnic (1816-1918). Under the editorship Yu. Bobala. - Lviv: Publishing House of Lviv Polytechnic, 439 c.

Zhuk O. (2008). The main building of the Lviv Polytechnic. To the 160th anniversary of the Lviv Polytechnic National University. Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House, 2008. 76 p.

Lviv Polytechnic. Litteris et Artibus. Under the editorship Yu. Bobala. Kyiv-Lviv, Logos-Ukraine, 2010. P. 20-30.

Central State Historical Archive in Lviv (TsDIAUL), f. 186, Op. 8, reference 829. Cadastral map of Lviv in 1849.

TSDIAUL, f. 726 (Collections of projects and plans), op. 1, reference 381 (1840). Plans of the Lviv Real Trade Academy.

TSDIAUL, f. 726, Op. 1, reference 382 (1843). Construction plans for the Real Trade Academy and Technical Institute in Lviv.

TSDIAUL, f. 726, Op. 1, reference 383 (1861). Plans for a technical academy in the Darovsky house in Lviv.

TSDIAUL, f. 726, Op. 1, reference 384 (b/d). The plan to rebuild the Levytskyi house in Lviv into a higher technical school.

Central State Historical Archive of Ukraine in Lviv (TsDIAUL), f. 726, Op. 1, reference 381 Plan of the Lviv Real Trade Academy in 1840

TSDIAUL, f. 726, Op. 1, reference 382. Construction plan of the Real Trade Academy and Technical Institute in Lviv, 1843.

TSDIAUL, f. 726, Op. 1, reference 383. Plan of the Technical Academy in the Darovsky house in Lviv, 1861.

TSDIAUL, f. 726, Op. 1, reference 383. Plan for reconstruction of the Levytskyi house in Lviv, for a higher technical school, b/d.

Vuytsyk V. (2012). Leopolitana II // From the history of tenement houses on Virmenska Street. - Lviv: Classic, 2012. - P. 162.

Zinkevich. R., Zhuk O. History of Lviv Polytechnic // National University of Lviv Polytechnic, 2014. 102 p.

Kapral M. (2003). National communities of Lviv XVI-XVIII centuries. Socio-legal relations. Lviv: Center of Europe, 2003.

 Kos H. (1998). On the history of construction of Armenian Street in Lviv // Notes of the NTSH. - Lviv, 1998. - T. 127.

Melnyk B. (2001). Directory of street and square renamings in Lviv. - Lviv, 2001.

Melnyk B. (2006). The streets of ancient Lviv. - Lviv, 2006.

Melnyk B., Shestakova N. (2008). Stonemasons of the Lviv middle town // Scientific notes. Lviv Historical Museum. Issue XII. Lviv: Novy Chas, 2008. P. 135, 144, 153, 155.

Mohytych R. (2009). The annual tax of 1767 in Lviv // Bulletin of the Ukrzakhidproektrestavratsiya Institute. - Part 19. - Lviv, 2009.

Trehubova T. (1996). Reconstruction of the layout of medieval Lviv according to written sources // Architectural heritage of Ukraine. Vol. 3. Part two. Under the editorship V. Timofienka. - Kyiv: Ukrainian Studies, 1996. - P. 26.

Huber (1777) Hauptstadt Lemberg. Josepho Daniele de Huber. Kriegsarchiv, Wien.

Sygn.: GIh 371.

Kriegsarchiv, Wien, GIh 372_8. Карта Львова 1802 р.

Plan, 1802. Plan der Stadt Lemberg samt ihren Vorstädten. Kriegsarchiv, Wien.

 Sygn.: GIh 372_8. [online] доступно: https://uma.lvivcenter.org/uk/maps/34440 [дата звернення 10 липень 2022].

Politechnika Lwowska 1844-1945. Wroclaw: wydawnictwo Politechniki Wroclawskiej, 1993. 577 s.

 Poplawski Z. (1992). Dzxieje Politechniki Lwowskiej, 1844-1945. Krakow: Zaklad Narodowy imienia Ossolinskich, 1992, 364 s.

 Trentsensky (1829). Plan der Stadt Lemberg sammt ihren Vorstadten. Joseph Trentsensky. [online] доступно: https://uma.lvivcenter.org/uk/maps/34472 [дата звернення 10 липень 2022].

 Zajączkowski W. (1894). C.K. Szkola Politechniczna we Lwowie: rys historyczny jej zalozenia I rozwoju, tudziesz stan jej obecny. Lwow, naklad Szkoly Politechnicznej, 1894, 170 s.