ACTIVITY AT THE EDGE OF EPOCHS: ARCHITECTURAL TANDEM OF JULIAN DUCHOWICZ AND ZYGMUNT MAJERSKI

SA.
2022;
: 87-98
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

The article is devoted to the presentation and analysis of the work of two architects, Julian Duchowicz and Zygmunt Majerski who began their creative and pedagogical activity in the interwar period in Lviv, but continued it after the Second World War in Poland. The article presents their work in the interwar period in Lviv, as well as their pedagogical activity within of the Silesian University of Technology after the Second World War, and analyzes their practical work. It is shown how their pre-war experience and the principles of modernist architecture, characteristic of the Lviv school of architecture, were used and transformed in their post-war
realizations.

Betlej A. (2004). Kościół wotywny p. w. Matki Boskiej Ostrobramskiej na Łyczakowie, w:  Koscioły i klasztory Lwowa z wieków XIX i XX, Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, S. 267–268.

Borowik A. (2014). Architektura lat 60. XX wieku w Katowicach. Przykłady, twórcy, stan zachowania,w: Architektura XX wieku do lat sześdziesiątych i jej ochrona w Gdyni i w Europie, Urząd Miasta Gdyni, S. 162-168 

Borowik A. (2021). New Katowice : the form and ideology of the Polish post-war architecture based on the example of Katowice (1945–1980), Warszawa: Neriton.

Copia B. (2008), Rozbiórka budynku biurowego poltegor we Wrocławiu, w: Przegląd budowlany, # 6, ss. 46-48. [Електронний ресурс]: https://www.przegladbudowlany.pl/2008/06/2008-06-PB-46_48_copia.pdf   (перегляд 20.08.2022)

Historia Wydziału Chemicznego [Електронний ресурс]:  https://www.polsl.pl/rch/rchsg/historia-wydzialu/ (перегляд 12.08.2022)

Konkurs na rozplanowanie Mola Południowego i terenów przyległych oraz na projekt szkicowy „Żeglarskiego Ośrodka Morskiego” w porcie i mieście Gdyni (1937) Architektura i Budownictwo, №2, S. 48-49.

Nakonieczny R. (2013). Zygmunt Majerski i Julian Duchowicz: ojcowie śląskiej szkoły architektury, w: Gliwice na ich drodze: miasto przez pryzmat twórczości architektów, Gliwice, Muzeum w Gliwicach, S. 333-335.

Nauczyciele akademiccy Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej (2011)  Almanach XXX Lecia, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej. Lecturers of the Faculty of Architecture of the Silesian University of Technology

Pałac Młodzieży w Katowicach. [Електронний ресурс] http://polskisocrealizm.org/sztuka/palac-mlodziezy-w-katowicach (перегляд 25.07.2022)

Polski Cmentarz Wojenny w Bolonii [Електронний ресурс]: http://www.polskicmentarzbolonia.pl/pl/ (перегляд 25.07.2022)

Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego we Lwowie Projekty kokursowe. (1936) Wydawnictwo komitetu uczczenia pamięci marszałka Józefa Piłsudskiego we Lwowie.

Spieprzyli wszystko, co można było spieprzyć, [Електронний ресурс]: https://www.opolezsercem.pl/2014/10/spieprzyli-wszystko-co-mozna-byo.html (перегляд 23.08.2022)