НАУКОВІ ПЕРЕДПРОЄКТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ РЕСТАВРАЦІЇ АКТОВОЇ ЗАЛИ ГОЛОВНОГО КОРПУСУ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Department of Architecture and Conservation National University “Lviv Polytechnick”
4
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра архітектури та реставрації

Висвітлено результати першої черги реставраційних робіт із повернення втраченого образу актової зали (зали засідань великого сенату) – головного приміщення найстарішого корпусу університету. Мета робіт – реставрувати малярську та скульптурну декорацію зали, повернути їй первісний автентичний вигляд із 1880 р. Декор зали був реалізований у 1884 р. художником і архітектором Іваном Долинським, за задумом першого ректора, архітектора Юліана Захарієвича. Проте первісне мистецьке опорядження зали було втрачене у наступні періоди після Першої світової війни. Стіни зали та декоративна пластика були покриті новими недекоративними фарбовими шарами. Перші пробні дослідження у 2015 р. показали можливість зняття нашарувань та відкриття первісної малярської декорації. Вони також засвідчили необхідність консерваційних і реставраційних робіт автентичної малярської декорації, яка подекуди мала тріщини, локальні
втрати та незадовільний технічний стан (відшарування від тиньку). Комплексні наукові архітектурно-реставраційні дослідження інтер’єру зали були реалізовані, включаючи виконання всіх необхідних видів досліджень – від архівних пошуків до виконання зондажів у фарбових покриттях та тиньку, лабораторних аналізів матеріалів. Дослідження виявили тип нашарувань та різний стан збереження автентичного малярського шару у всіх частинах зали, на різних рівнях стін і декору. У результаті досліджень було констатовано можливість реалізації очищення всіх стін, декоративної ліпнини і скульптур механічним способом. З огляду на великий обсяг, було рекомендовано розділити очищувальні та реставраційні роботи на кілька стадій.
Розкрито основні результати дослідницьких робіт, висвітлено ключові позиції реставраційного завдання та концепційного проєкту реставрації, а також рекомендації з планування виконавських робіт. Проаналізовано також процес реалізації реставраційних робіт на їх першій стадії – у 2015–2016 рр. Роботи виконувалися реставраційною групою кафедри архітектури та реставрації із залученням студентів.

Bevz, M., Hetmanchuk, S., Rybchynskyi, O. (2014) Materials of pre-project studies of the assembly hall of the main building of the Lviv Polytechnic National University. 2014-2017 Archives of the Department of Architecture and Restoration. Inv. No. RR 2015-1.

Bevz M., Hetmanchuk S. (2017). Conservation and reconstruction of art paintings of the late nineteenth century in the lobby of the academic building of l’viv Polytechnic National University [in] Teka komisji architektury I urbanistyki I studiow krajobrazowych. Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych - Polska Akademia Nauk. Oddział w Lublinie. - 2017, vol. 13, nr 1, s. 23-32.

Biryulyov, Yu., editor. (2008). Architecture of Lviv. Time and styles. XIII-XXI centuries. Lviv, Center of Europe, village 238-246.

Biryulyov, Yu. (2010). The Zakharevichs are the creators of capital Lviv. Lviv: Center of Europe publishing house, pp. 25-40.

Biryulyov, Yu. O., (2015). Creativity of master masons and sculptors-decorators of Lviv buildings of the end of the 19th - beginning of the 20th century. Bulletin of the Lviv Polytechnic National University, Series: Architecture. No. 836. P. 212.

Bobalo, Yu., editor. (2010). Lviv Polytechnic. Litteris et Artibus. Under the editorship Yu. Bobala. Kyiv-Lviv, Logos-Ukraine, 2010. P. 20-30.

Bobalo, Yu., editor. (2014). Lviv Polytechnic in photos. Part 1 (1844-1990). Under the editorship Yu. Bobala. Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House, 2014. P. 20-33.

Bobalo, Yu., editor. (2016). From a real school to the Lviv Polytechnic. Essays on the history of the Lviv Polytechnic (1816-1918). Under the editorship Yu. Bobala. Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House. - 440 p.

Boyko, O., Bevz, M. (2016). Architectural buildings from which the Lviv Polytechnic began / From a real school to the Lviv Polytechnic. Essays on the history of the Lviv Polytechnic (1816-1918). Under the editorship Yu. Bobala. Lviv: Publishing House of Lviv Polytechnic, 2016. – P. 421-435.

Butsko, M.I., Kyparenko, V.G. (1994). State University "Lviv Polytechnic" 1844-1994. - Lviv: Publishing House of the State University "Lviv Polytechnic", 1994. - 146 p.

Hetmanchuk, S. (2019). Artistic design of a representative group of premises in public buildings of Lviv in the second half of the 19th century. / Herald of NULP. Architecture.

Hetmanchuk, Serhii (2020). Artistic design of a representative group of premises in public building of Lviv in the second half of the 19th century. Current Issues in Research, Conservation and Restoration of Historic Fortifications/ Collection of scholarly articles, 13. 2020. Chelm-Lviv. Pp 76-86.

Demkiv, M. V., Linda, S. M. (1999). Methods of stylistic analysis of historical objects. Bulletin of Lviv Polytechnic State University. Architecture. 1999. No. 375. P. 27-31.

Zhuk, O. (2004). The main building of the Lviv Polytechnic. To the 160th anniversary of the Lviv Polytechnic National University. Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House, 2004. 76 p.

Lypka, Roman (1996). Lviv School of Architecture - its role and stages of development. In the book The architecture of Galicia in the 19th and 20th centuries. Under the editorship B. Cherkesa, M. Kubelika, E. Hofer. Lviv, 1996. P. 99-110.

Purchlia, Ja. (1996). Viennese influences on the architecture of Lviv in 1772-1918. Architecture of Lviv in the 19th century. Lviv. 1996. P. 31-53.

Rudnytskyi, A. M. (2003). History and traditions of the Lviv school of architecture. Bulletin of the Lviv Polytechnic State University. Architecture. 2003. No. 429. P. 4-13.

Verbytska, P.V., Kuzminska, B.P., Kurdyna, Y.M., Lyseiko, Y.B., Panas, N.B., Khoma, I.Ya., science editor Petriy, I.Ya. (2016). Lviv Polytechnic in the press (1844-1900). "Lviv Polytechnic" Publishing House. Lviv. 2016, pp. 46,73.