ОСВОЄННЯ ПІДЗЕМНОГО ПРОСТОРУ, ЯК ЗАСІБ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ ДЛЯ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО МІСТА

Автори:
1
Lviv Polytechnic National University

У статті досліджено сучасні тенденції до ущільнення забудови міст комерційними об’єктами без соціальної складової. Особлива увага звернена на нераціональність використання території підчас функціонального планування громадських центрів сучасних міст, що призводить до дефіциту лікувальних, освітніх, соціальних закладів. Обґрунтовано доцільність планувальними засобами та законодавчими механізмами заохочувати комерційну інфраструктуру, яка не потребує денного світла, до освоєння підземного простору. У свою чергу, міста матимуть можливість отримати розвинену мережу захисних споруд цивільної оборони, забезпечених всіма необхідними комунікаціями для перебування людей, що набуло особливої актуальності у сучасних умовах війни.

Сhmielewski J. M. (2001). Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast. Podręcznik. Warszawa, 332.

ESPON. (2022). El rol i perspectives futures de la Política de Cohesió en la planificació de les àrees metropolitanes i les ciutats [online] Доступно: <https://www.espon.eu> [Дата звернення: 10 вересня 2022]

Petryshyn H. (2016). Changes in population in the context of urban development of Ukraine throughout the 20th and 21st centuries. Architectural Studies. Vol. 2, № 1., 41–47.

Petryshyn H. and Sosnova N. (2017). Methodological approaches to the creation of concepts of modernization of the urban territory of Lviv. Przestrzeń i Forma Szczecin: ZUT, № 29,121-134. https://doi.org/10.21005/pif.2017.29.C-03

Wikipedia. (2022). Мегалополіс [online] Доступно: <https://uk.wikipedia.org/wiki/Мегаполіс> [Дата звернення: 10 вересня 2022]

Березко О. В. (2017). Архітектурно-планувальна організація комунікативного простору у структурі торгово-розважальних центрів (кандидатська дисертація) Львів, 2017. 225 с. [online] Доступно: <https://old.lpnu.ua/sites/default/files/dissertation/2017/5338/arhitektu... > [Дата звернення: 10 вересня 2022]

Борисенко А. С. (2021). Типологічне розрізнення торгівельно-громадських центрів в контексті змін поглядів на їх проектування в 2010-х рр. Науковий вісник будівництва, Харків: Харківський національний університет будівництва та архітектури, т. 106, №4, 20-29.

Державна служба статистики України, (2022). [online] Доступно: <http://www.ukrstat.gov.ua> [Дата звернення: 10 вересня 2022]

Державні будівельні норми України,(2019). Планування і забудова територій. ДБН Б.2.2 – 2019

Дудка О., (2020). Новітні тенденції формування архітектури сучасних громадських центрів в умовах сталого розвитку. Array. Комунальне господарство міст, 6(159), 78–84. doi:10.33042/2522-1809-2020-6-159-78-84

Кознарська Г.Є. та Бобош М.Я. (2018). Формування торгово-розважальних центрів в існуючій планувальній структурі міста. Сучасний рух науки: тези доп. III міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, Дніпро, 291-295.

Панченко Т.Ф. (2006). Містобудування. Довідник проектувальника. Видання друге, доповнене. Київ: Укрархбудінформ, 192

Петришин Г., (2014). Реконструкція мережі розселення України як об'єктивність цивілізаційного розвитку. Креативний урбанізм: до століття містобудівної освіти у Львівській політехніці: монографія, за заг. ред.: Б. Черкеса, Г. Петришин, Львів : Вид-во Львів. політехніки, 59–66.

Петришин Г. П., Посацький Б. С. та Ю. В. Ідак (2021). Містобудівне проєктування. Частина 1, Місто як об'єкт проєктування: підручник., Львів: Видавництво Львівської політехніки, 312

Петришин Г. П., Посацький Б. С. та Ідак Ю. В. (2022). Містобудівне проєктування. Частина 2. Проєктування структурних елементів міста: підручник / За ред. Г. П. Петришин, Б. С. Посацького, Ю. В. Ідак., Львів: Видавництво Львівської політехніки, 316

Посацький Б. С. (2011). Основи урбаністики. Територіальне і просторове планування: Навч. посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 368.