РЕСТАВРАЦІЯ БРАМ МОНАСТИРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ СВЯТОГО ЮРА У ЛЬВОВІ

Автори:
1
Department of Architecture and Conservation Lviv Polytechnic National University

Головні брами призначались для проїзду чи проходу великої кількості людей у громадських, оборонних чи сакральних комплексах. Вони також мали символічне значення. У монастирських та храмових комплексах головна брама слугувала межею між світським і Божественним простором з високими духовними цінностями, місцем молитви і покаяння. У статті досліджено головні в’їзні брами комплексу святого Юра, що збереглись до наших днів практично в автентичному вигляді. Розглянуто та проаналізовано архітектурно-мистецьке та композиційне вирішення двох брам - важливих структурних елементів комплексу св. Юра. Зодчі архітектурно-мистецькими засобами створили високомистецькі твори, що за своїми пропорціями, мистецьким і композиційним вирішенням гармонійно вписуються у структуру комплексу святого Юра. В архітектоніці брам відображена майстерність і талант митців певної історичної епохи. Вони відносяться до унікальних творів мистецтва, що мають історико- культурну цінність, тому їх охорона і збереження є актуальною у наш час. В процесі дослідження вивчено технічний стан двох брам та розроблено реставраційні заходи з метою збереження їх матеріальної субстанції від подальшого  руйнування.

Голубець М. (1925) Львів: Історія Львова від найдавніших часів. Історичні памятники  старовини. - Жовква, 179с.

ДБН В.3.2-1-2004 (2004) Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам'ятках культурної спадщини. Держбуд України, Київ.

Михайловский Е.В. (1981) Реставрация памятников архитектуры  // Восстановление памятников  культуры.- М.: Искусство, – с.19, 20

Прибєга Л.В. (2009) Охорона та реставрація об’єктів архітектурно-містобудівної спадщини України: методологічний аспект. Монографія.-К.: Мистецтво.– 304 с., іл.

Трегубова Т.М., Мих Р.М. (1989) Львів: Архіт.-іст.нарис.-  К.: Будівельник, – 272 с.: іл

Чень Л. (2020) Архітектура монастирів Чину святого Василія Великого в Україні ХVІІ-ХХ ст.:    монографія / Л.Я.Чень. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, – 308 с.

Чень Л. (2016) Основи наукових досліджень у реставрації пам’яток архітектури: навч. посіб./Л.Я.Чень.- 2-ге вид., випр. і доп. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, - 152с.