КАФЕДРА ДИЗАЙНУ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА». ПОХОДЖЕННЯ І РОЗВИТОК (ДО 20 РІЧНИЦІ З ДНЯ СТВОРЕННЯ)

Автори:
1
Department of Architectural Environment Design Lviv Polytechic National University

У статті висвітлено діяльність кафедри дизайну архітектурного середовища Національного університету «Львівська політехніка» за 20 років ХХІ ст. Від часу її відкриття 28 листопада 2003 року. Висвітлено чому і як вдалося реалізувати освітні ідеї, які були покладені в основу концепції навчально-творчої діяльності кафедри. Висвітлені напрями і каталізатори освітніх процесів, засоби і заходи активізації індивідуального освітнього потенціалу студентів. Названі педагоги і їх внесок у розвиток кафедри. Названі освітні, наукові і проєктні експерименти, які ведуться на кафедрі для закладення нових принципів дизайну архітектурного середовища, для відбудови зруйнованих будівель і відродження спотворених ландшафтів під час війни в Україні і після перемоги над рф

Проскуряков В., І., Яців М., Б., Стоцько Р., З., Кучер А., М. (2006). Навчальне проєктування як метод прогресивних принципів архітектурної типології просторів для громадської діяльності в українських церквах. Новини Придніпров’я: наук.-практ. журн. №1. С.64 – 66.

Проскуряков В., І., Черкес Б., С. (2007). Міжнародне концептуальне проектування як метод генерування прогресивних ідей в архітектурі сучасної України (на прикладі результатів українсько-австрійського проєктного семінару "Портополіс. Одеса 2005"). Региональные проблемы архитектуры и градостроительства. № 9-10. С.651 – 662.

Проскурякова Г., Кордунян О., Проскуряков О. (2006). Концептуальне навчальне проєктування як метод дослідження архітектурних будівель і спадщини всесвітньовідомих майстрів архітектури і дизайну. Традиції та іновації у вищій архітектурно-художній освіті. 1,2,3. С. 218 – 222.

Проскуряков В., Гой Б. (2008). Кафедра дизайну архітектурного середовища: Бібліографічний покажчик. Львів: Вид. Львівської політехніки. 64 с.

Проскуряков В. (2014). Кафедра ДАС – тріумф прогресу. Від минулого до майбутнього. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». № 793. С.5 – 8.

Gil-Mastalerczyk I. (2017). Wstep. Zabudowa na obszarach zurbanizowanych oraz trudnych: monografia. Kielce: Wydawnictwo  Politechniki Swiętokrzyckiej.

Климко З. В. (2018). До питання творення архітектури українських національних театральних павільйонів на всесвітніх виставках. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». № 895. С.54 – 59.

Проскуряков В. І., Лопоша М. А., Кубай Р. М., Гречка У. М. (2018). Напрямки активізації освітньо-прикладного проєктування на кафедрі ДАС Львівської архітектурної школи тепер і в майбутньому. № 895. С. 78 – 81.

Проскуряков В. І., Лопоша М. А., Чолавин Ю. Ю. (2019). Творення архітектури Першого Українського Національного театрального павільйону для виставки PQ 19 засобами макетування. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» № 911. С. 58 – 66.

Проскуряков В. І. (2022). Особливості навчання ландшафтному дизайну на кафедрі ДАС Львівської архітектурної школи. Вісник НУ«Львівська політехніка». С.136 – 143.