КОНЦЕПЦІЯ МІСТА-САДУ: ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК НА ПОЛЬСЬКИХ ТЕРЕНАХ УПРОДОВЖ ПЕРШОЇ ЧВЕРТІ XX СТОЛІТТЯ

1
аспірант кафедри дизайну та основ архітектури, Національний університет «Львівська політехніка»

У статті розглянуто формування і розвиток концепції міста-саду на польських теренах упродовж першої чверті ХХ століття. Висвітлено досвід польської архітектури та урбаністики у контексті ідеї про місто-сад до Першої світової війни і у перші повоєнні роки. Описано приклади реалізованих польських міст-садів, діяльність як окремих діячів, так і цілих товариств та організацій, що займалися пропагуванням концепії міста-саду. Актуальність теми визначається потребою у створенні збалансованої та уніфікованої урбаністичної стратегії відновлення України, яка б мала не лише належне нормативно-правове обґрунтування, але й потужний ціннісний характер, що властивий, зокрема, концепції міста-саду.

Czerniewska-Andryszczyk K., Perlińska-Kobierzyńska E., Budnik N., Kuciewicz M., De Iacobis S., (2021). Alina Scholtz projektantka warszawskiej zieleni, Muzeum Warszawy.

Dawniej i dzisiaj (z powodu wystawy 1912 roku w Krakowie)., (1911). “Przegląd Techniczny”, nr. 47, s. 609.

Delegacja ds. Miast-Ogrodów przy Warszawskim Towarzystwie Higienicznym., (1909). “Architekt”, nr 10, s. 186, 187.

Dobrzyński W., (1921). Kooperatywy mieszkaniowe. Wskazówki praktyczne, s. 21-27.

Dobrzyński W., (1908). O miastach przyszłości (Garden Cities), “Zdrowie”, nr 9, s. 317-251.

Dobrzyński W., (1914). Postępy idei miast-ogrodów w Anglii i u nas, “Zdrowie”, nr 6-10.

Konkurs na parcelację gruntów pod Krakowem., 1908. Warunki, “Architekt”, nr 8, s. 83-86.

Konkurs ogrodniczy na zadrzewienie ulic, parków i bulwaru w “Mieście-Ogrodzie Ząbki”., 1912. “Wiadomości Budowlane”.

Kronika., (1910). “Architekt”, nr 11, s. 174.

Krzywicki L., (1900). Z obcego świata, “Ekonomista”, nr 26, s. 212.

Miasta-ogrody., (1912). “Architekt”, nr 8, s. 82, 83.

Miśkiewicz I., Kon J., Dom dla jednej rodziny z konkursu na typy domów mieszkalnych, “Architekt” (1912), tablica XIII, s. 11.

Purchla J., Fabiański M., (2001). Historia architektury Krakowa w zarysie, Kraków, s. 70-71.

Rozbicka M., (2008). Małe mieszkanie z ogrodem, s. 199.

Słodczyk J., (2020). The Formation of Urban Spaces Around the World. A History of Planning and Building of Cities, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Szmelter A., (2019). Początki urbanistyki współczesnej. Doświadczenia zagraniczne a środowisko warszawskich urbanistów przełomu XIX i XX w., Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

Warchałowski J., (1909). Konkurs na parcelację gruntów pod Salwatorem, “Architekt”, nr 1, s. 9.

Wiadomości Budowlane., (1912). z. 26, tabl. 1.

Wyniki konkursu wraz z podaniem autorów nagrodzonych prac i wysokością nagród; w: “Czasopismo Techniczne”., (1912). nr 16, s. 219.