СТИЛІСТИЧНЕ ТРАКТУВАННЯ ЗРАЗКІВ ЛЬВІВСЬКОЇ АРХІТЕКТУРИ 1990-2000-Х РОКІВ. ПРОБЛЕМИ ТЕРМІНОЛОГІЇ ТА СВІТОГЛЯДНОЇ ДЕТЕРМІНАЦІЇ

1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
асистент кафедри дизайну та основ архітектури, Національний університет Львівська політехніка, Львів

Стаття присвячена проблематиці стилістичного визначення об’єктів львівської архітектури 1990—2000-х років. Опрацювавши досвід подібних спроб у вітчизняних наукових публікаціях наводяться власні аргументи щодо коректної термінології для даного типу об’єктів. Важлива роль також приділена пануючому в той час у професійних колах світогляду, оскільки він дає можливість визначити, яких цінностей у проектуванні вони дотримувались – модерністських чи постмодерних.

На основі проведеного аналізу запропоновано критичний погляд на окреслення львівської архітектури 1990-2000-х років як «постмодерної». Зважаючи на наведені аргументи запропоновано ввести поняття «декорований модернізм», або «деко-модернізм».

Знак А. (2021). Інтерпретація класичного ордера в архітектурі Львова ХХ – початку ХХІ століття. Автореф. дис. канд. архітектури: 18.00.01; Національний ун-т "Львівська політехніка", - Л. - с. 22.

Криворучко Ю. (2008). Архітектура Львова. Час і Стилі, Архітектура доби Незалежності (після 1991). Сакральні споруди. Львів: «Центр Європи», - с. 685.

Лясковський О. Й. (2016). Поняття якості міського середовища в умовах синтезу модерністського та постмодерністського досвіду. Містобудування та територіальне планування, Вип. № 59, - с. 296-303.

Лясковський О. (2021). Світоглядні особливості неоісторичної тенденції в архітектурі посткомуністичних середовищ в контексті їх стилістичної ідентифікації. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, науково-технічний збірник. – Вип. №  59, - с. 52-62.

Моркляник О. (2012). Тенденції розвитку житлової архітектури Львова пострадянського періоду. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". 2012. -  Вип. № 728 : Архітектура. - с. 71-78.

Проскуряков О. В. (2007). Типологічна складова в архітектурному проектуванні громадських будівель у практиці сучасних архітекторів. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". - Вип. № 585: Архітектура. - с. 141-145.

Франків Р. (2005). Особливості розвитку української архітектури пострадянського періоду (1991-2001 рр.). Автореф. дис. канд. архітектури: 18.00.01; Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л. - с. 20.

Франків Р. Б., Лясковський О. Й. (2019). Теоретичні передумови тлумачення архітектури постмодернізму у Львові.  Сучасні проблеми архітектури та містобудування: науково-технічний збірник. - Вип. № 54. - с. 53-63.

Хлюпина А. 2014. Региональные особенности в архитектуре Украины 1990-2010 гг. Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті, (1), - с. 121-126.

Черкес Б. С., Лінда С. М. (2011). Містобудівний розвиток міст Західної України періоду незалежності. Містобудування та територіальне планування. - Вип. № 41. - с. 462-467.

Jencks  C. (1977). The language of post-modern architecture. London: Academy Editions.

Rossi A. (2018). L’architettura della città. Milano: Il Saggiatore.

UNESCO. 2019. The criteria for selection. [online] Unesco.org. Available at: https://whc.unesco.org/en/criteria/.

Venturi R., Scully V. (1966). Complexity and contradiction in architecture. New York: The Museum Of Modern Art.