АРХІТЕКТУРНА СКЛАДОВА У ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕГРАЦІЇ МІГРАНТІВ У НОВЕ СУСПІЛЬСТВО

SA.
2018;
: 24-29
Автори:
1
Національний Університет «Львівська політехніка» кафедра Архітектурного проектування та інженерії

В роботі розглянуті передумови створення номенклатури спеціалізованого житла для мігрантів. Архітектурно-планувальні рішення показуються як один з методів розв’язання глобальних викликів ХХІ століття. Педагогіка, а саме педагогічна технологія при взаємозв’язку з засобами архітектури здатні стимулювати мігрантів до інтеграції у нове суспільство. Проблемам якісної інтеграції мігрантів в нове суспільство приділяється мало уваги, не розкривається потенціал інтеграції мігрантів через житло. Мало освітленим залишається тема локалізації житла для мігрантів в структуру міста та її зв'язок з рівнем інтеграції в соціум та культуру приймаючого суспільства. Поза увагою багатьох досліджень залишається можливість застосування квартир малих площ, міні квартир, квартир з покімнатного заселення, житлових одиниць капсульного типу.

1. Баб'як В. І. Негативний досвід впровадження притулків для мігрантів ЄС, на прикладі Німеччини. / Володимир Іванович Баб'як // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 43. Частина 2. 20016 / Володимир Іванович Баб'як. – Київ: КНУБА, 2016. – С. 239–246;

2. Basulto D. AD Interviews: Bjarke Ingels / BIG [Електронний ресурс] / David Basulto // Archdaily. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: https://www.archdaily.com/477737/ad-interviews-bjarke-ingels-big/.;

3 Коджаспирова Г. М. Педагогический словарь / Г. М. Коджаспирова, А. Ю. Коджаспиров. – Москва: ACADEMA, 2000. – 176 с. – (Издательский центр «Академия»).;

4.  Le Corbusier. Plan Voisin, Paris, France, 1925 [Електронний ресурс] / Le Corbusier // Fondation Le Corbusier – Режим доступу до ресурсу:http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus.aspx?sysId=13&IrisObjectId=6159&sysLanguage=en-en&itemPos=2&itemCount=2&sysParentName=Home&sysParentId=65.  

5. Fiederer L. AD Classics: Pruitt-Igoe Housing Project / Minoru Yamasaki [Електронний ресурс] / Luke Fiederer // Archdaily. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://www.archdaily.com/870685/ad-classics-pruitt-igoe-housing-project-minoru-yamasaki-st-louis-usa-modernism.;

6. Radykalne nauczanie. Odbudowa edukacji architektonicznej warszawa w budowie [Електронний ресурс] // Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: https://artmuseum.pl/en/wystawy/radykalne-nauczanie.;

7. Малич К. 5 ошибок архитектуры модернизма [Електронний ресурс] / Ксения Малич // Arzamas. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: https://arzamas.academy/mag/354-modernism.$

8.; Гнесь І. П. Багатоквартирне житло: тенденції еволюції / Ігор Петрович Гнесь – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С. 11–12.;

9. Малич К. 5 ошибок архитектуры модернизма [Електронний ресурс] / Ксения Малич // Arzamas. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: https://arzamas.academy/mag/354-modernism.;

10. Горлов В. Н. Возникновение коммунальных квартир в первые годы советской власти / В. Н. Горлов // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки / В. Н. Горлов. – Москва, 2016. – (Вестник МГОУ). – (История и политические науки; вип. 4). – С. 85–91.:

11. Jaffe E. So What Exactly Is a 'Road Diet'? [Електронний ресурс] / ERIC JAFFE // The Citylab. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: https://www.citylab.com/design/2014/09/so-what-exactly-is-a-road-diet/379975/.;

12. Road diet [Електронний ресурс] // Vermont official state website – Режим доступу до ресурсу: http://vtrans.vermont.gov/highway/local-projects/bike-ped/road-diet.;

13 Lagarde C. Migration: A Global Issue in Need of a Global Solution [Електронний ресурс] / Christine Lagarde // The Huffington Post. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: https://www.huffingtonpost.com/christine-lagarde/migration-a-global-issue_b_8537938.html.:

14. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи / А. І. Кузьмінський. – Київ: Знання, 2005. – 486 с. – (Навчальний посібник);

15. Turocy T. Game Theory [Електронний ресурс] / T. Turocy, B. von Stengel // The london school of economics and political science. – 2001. – Режим доступу до ресурсу: http://www.cdam.lse.ac.uk/Reports/Files/cdam-2001-09.pdf.;

16. Бабяк В. И. Краткая характеристика жилья для мигрантов и рекомендации по его проектированию [Електронний ресурс] / В. И. Бабяк // AMIT. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://www.marhi.ru/eng/AMIT/2014/2kvart14/babyak/AMIT_27_Babuak_PDF.pdf.