ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТЛОВОГО СЕРЕДОВИЩА У ЦЕНРАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ МІСТА

SA.
2018;
: 30-36
Автори:
1
Національний університет "Львівська політехніка", кафедра архітектурного проектування

Описано особливості житлового середовища у центральних частинах великих міст, основні проблемні питання в організації комфортних умов проживання та тенденції вирішення у сучасному будівництві та реконструкції. Розглянуто основні проблеми організації житлового середовища в умовах високої щільності наявної забудови та забезпечення екологічних стандартів середовища.

1. Безлюбченко О. С. Планування міст і транспорт: навч. посіб. / О. С. Безлюбченко: С. М. Гордієнко, О. В. Завальний // Харків, ХНАМГ, 2008 р.- С. 156.

2. Лисициан М. В. Архитектурное проектирование жилых зданий / М. В. Лисициан, В. Л. Пашковский,З. В. Петунина.- М.: Архитектура, 2006. - С. 488.

3. Wohnen o Großstudie zur Lebensqualität in Wien 2008. Magistrat der Stadt Wien. o 2008 [Electronic resource]: Available: https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/grundlagen/stadtforschung/verhal...

4. Малес Л. В Актуалізація та соціокультурний аналіз міського простору: приватність і приватизація двору Л В Малес ХНУ імені ВН Каразіна, Вісник 844, 2009 С. 23-28.

5. Тістол Н. В. Концептуальний підхід до оцінки якості житлового середовища з використанням інформаційних технологій / Н. В. Тістол // Управління розвитком складних систем, Вип. 13, 2013. - С. 130-135.

6. Губернский Ю. Д.Жилище для человека Ю. Д. Губернский, В. К. Лицкевич. М.: Стройиздат, 1991. - С. 227.

7. Grün- und Freiräume im Wohnumfeld. Magistrat der Stadt Wien. o 2008. [Electronic resource]: Available: https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/projekte/landschaft-freiraum/lan...
stadt/wohnumfeld.

8. Гнесь І. П. Багатоквартирне житло: тенденції еволюції / Ігор Петрович Гнесь. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С. 650.

9. Швець В. В. Планування підземних парковок в умовах щільної міської забудови / В. В. Швець, М. А. Іскра, О. О. Кудлаєнко, О. В. Малюта // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. o 2013. o No 1. o С. 108-112.

10. Broere W. Urban underground space: Solving the problems of today’s cities / W. Broere//Tunnelling and Underground Space Technology, Volume 55, 2016.-P. 245-248.

11. Moore M. Goodbye garbage trucks, hello underground disposal / Matthew Moore // The Sydney Morning Herald, 2011. [Electronic resource]: Available: http://www.smh.com.au/environment/goodbye-garbage-trucks-hello-undergrou....

12. Вербицька У. Ю. Особливості архітектурно-планувальної організації місць спільного користування у житлових будинках в історично сформованій забудові міського центру / У. Ю. Вербицька // Містобудування та територіальне планування. o 2012. o Вип. 45(1). o С. 140o146.

13. Rosenfield К. The SOM-Designed Tanjong Pagar Centre will soon be Singapore's Tallest Tower / Karissa Rosenfield // Archdail – 2013 [Electronic resource]: Available: https://www.archdaily.com/371763/the-som-designed-tanjong-pagar-centre-w... soon-be-singapore-s-tallest-tower.