ІННОВАЦІЙНІ АРХІТЕКТУРНІ ІДЕЇ ЖИТЛА МАЙБУТНЬОГО (впроектах студентів кафедри дизайну архітектурного середовища)

Автори:
1
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра дизайну архітектурного середовища

Розглянуто майже 15-річний досвід виконання дипломних робіт за житловою тематикою студентами-дипломантами кафедри ДАС. Специфіка всіх цих робіт полягає у пріоритетності застосування принципів середовищного проєктування. На характерних прикладах розкрита еволюція тем дипломних проєктів. Показана їх широка палітра - від проєктів реконструкції окремих старих будинків у м. Львові до проєктних пропозицій для зведення різного роду нових легко збірних будинків та житла контейнерного типу. Футуристичні проекти представлені океанськими поселеннями та містом майбутнього Прикарпатськ. Дослідницькі проєкти розроблялись з метою вивчення сучасних тенденцій в проєктуванні житлових утворень і впливу інноваційних технологій на планувальні рішення. Зокрема, це проєкти, в яких розглядались питання захисту житла від транспортного шуму та інші актуальні проблеми, пов’язані із збереженням природного довкілля. Інноваційні архітектурні ідеї житла майбутнього, які студенти розвивали у цих проєктах, базувалися на поєднані естетичних, технічних і соціальних складових архітектури.

Hnes I. P. 2004. Problems and prospects of new construction in areas of mass housing construction 60 - 70's of the 20th century. Visnyk LPNU. Architecture. 505. P. 261-264.
Hnes I. P. 2013. Apartment housing: evolutionary trends: a monograph.Lviv: Publisher Lviv Polytechnic.
Dzhyhil Yu. Ye.1985. Noise-proof residential houses for construction along of the city highways.Dissertation abstract. Moscow: Publisher CCRITЕC of dwellings.
Dzhyhil Yu. Ye. 2018. Profiles of competency in architectural preparations: experience and perspectives. Visnyk LPNU. Architecture. 895. P. 38-41. Available at: <https://blog.liga.net/user/fityo/article/34893>. [Date of reference: 12 October 2020].
Project No. 530197-TEMPUS-1-2012-1-IT-TEMPUS-JPCR, 2012-2015. Architecture and Sustainable Development Based on Eco-Humanistic Principles & Advanced Technologies without Losing Identity.
Fit'o A., Proskuryakov V. 2019. Agglomeration of Prykarpatsk: prospects for the future for Lviv and Drohobych regions. [Online] LIGA.net. Available at: <https://blog.liga.net/user/fityo/article/34893>. [Date of reference: 12 October 2020].
Cherkes B. S., Linda S. M. 2010. Modern architecture. The last third of the XX - early XXI centuries: a textbook. Lviv : Vy'd-vo L'vivs'koyi politexniky.