ЕТАПИ РОЗВИТКУ СКУЛЬПТУРНОГО ДЕКОРУ РЕНЕСАНСОВОЇ КАМ’ЯНИЦІ НА ПЛ.РИНОК, 23 У ЛЬВОВІ

1
Національний університет «Львівська політехніка» кафедра дизайну та основ архітектури
2
Chief architect of projects of ABMK LLC

Скульптурний декор ренесансних кам’яниць привертає увагу дослідників не лише з точки зору його естетичних якостей, але і символічного змісту. Кам’яниця Шольц-Вольфовичів, яка знаходиться на пл. Ринок, 23 у Львові, вирізняється серед ренесансної забудови міста специфічним оздобленням. На підставі нових досліджень (іконографічні та іконологічні методи, методи компаративного аналізу) у сформовано цілісну картину етапів формування скульптурного декору кам’яниці, показано, як політичний та культурний контекст епохи впливав на його розвиток.

Бірюльов Ю., ЧеркесБ., Бевз М., Рудницький А. (2008) Архітектура Львова. Час і стилі: ХІІІ – ХХІ ст., Львів, Центр Європи. – 713 с.

Будівельна справа будинку № 3 на пл. Катедральній. Державний архів Львівської області, ф.2, оп. 1, спр. № 6283.

Вуйцик В. (1991).  Державний історико-архітектурний заповідник у Львові.

Вуйцик В., Липка Р.  (1987). Зустріч зі Львовом, Путівник, Львів, Каменяр. Львів, Каменяр.

Дем’янчук А. (2021).  Чудотворна ікона Мати Божа Ласкава та її копії в католицьких храмах Галичини. Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 43, том 1, с. 85-91. https://doi.org/10.24919/2308-4863/43-1-11

Лінда С. і Кулинська О., (2012). Семантика скульптурного декору кам’яниць доби Ренесансу у Львові, “Проблемы теории и истории архитектуры Украины”, 12, с.70-78.

Любченко В., (1981). Львівська скульптура XVI—XVII століть, Київ, Наукова думка.

Мельник Б. (2002). Вулицями старовинного Львова, Львів, Світ. 

  • ’ятка архітектури XVI-XVIII ст., (охор. № 326/21 Кам’яниця Шольц-Вольфовичів на пл.Ринок, 23 у м. Львові. 2008. Ремонтно-реставраційні роботи. Комплексні наукові дослідження. Історична записка. Український регіональний спеціалізований науково-реставраційнй інститут  «Укрзахідпроектрестарація».
  • ’ятка архітектури XVI-XVIII ст., (охор. № 326/21 Кам’яниця Шольц-Вольфовичів на пл.Ринок, 23 у м. Львові. 2008. Ремонтно-реставраційні роботи. Хіміко-технологічні дослідження та технологічні схеми реставрації скульптур. Український регіональний спеціалізований науково-реставраційнй інститут  «Укрзахідпроектрестарація».

Содомора А., Домбровський М., Кісь  А. (2008). Anno Domini. Року Божого: Латинські написи Львова, Львів, ЛА «Піраміда».

Kowalczuk M. (1927). Cech budowniczy we Lwowie za czasów polskich (do roku 1772). Lwów, Drukarnia «Dziennika Polskiego».

Łoza S.  (1954). Architekci i budowniczowie w Polsce.Warszawa, Arkady.

Kulynska О. 2010. Sculptural décor of façades of Lviv tenement houses of the Renaissance period (on the example of Scholtz-Wolfowitz tenement house No. 23 in Market Square in the city of Lviv). Architect, 2 (28), p. 37-44.

Orłowicz М. (1925). Przewodnik po Lwowie, Lwów-Warszawa.

Łoziński W. (1890). Patryciat i mieszaństwo Lwowa w historii sztuki i obyczajów, Lwów, Nakladem Ksiegarni H. Altenberga.

Łoziński W. (1898). Sztuka lwowska w XVI i XVII wieku : architektura i rzeźba. Lwów, Nakladem Ksiegarni H. Altenberga.

Jokilehto J. (1999). A History of Conservation. Oxford: Butterworth Heinemann.