До питання про прискорений вибір значення коефіцієнта кросинговера в задачах передискретизації зображень

2017;
: ст. 151-157
Прийнято: Березень 28, 2017
1
Національний університет "Львівська політехніка", кафедра інформаційних технологій видавничої справи
2
Харківський національний університет радіоелектроніки
3
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, кафедра управління інформаційною безпекою
4
Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, Україна
5
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, кафедра управління інформаційною безпекою
6
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, кафедра управління інформаційною безпекою

Розроблено новий метод прискореного автоматичного визначення значення коефіцієнта операції кросинговера у задачах попереднього опрацювання зображень з використанням матричних операторів дивергенції. Експериментальні дослідження показують високу стійкість методу до обробки зображень із флуктуаційною функцією інтенсивності. Порівняння результатів роботи за розробленим методом з результатами за існуючим показало прискорення автоматичного вибору коефіцієнта кросинговеру, що значно зменшує кількість необхідних обчислювальних ресурсів для його роботи. Це зумовлює можливість його ефективного застосування під час обробки великорозмірних зображень.

 1. Пелешко Д. Д. Аналіз основних методів збільшення роздільної здатності зображень на основі технології super resolution / Д. Д. Пелешко, І. В. Ізонін, Ю. М. Пелех // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова / Нац. акад. наук України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. – Київ: [б. в.], 2013. – Вип. 67. – С. 162–169.

2. K. Nasrollahi, and T. B. Moeslund “Super-resolution: a comprehensive survey”, Machine Vision and Applications, Vol. 25, № 6, pp. 1423–1468, 2014.

3. Рашкевич Ю. М. Зміна роздільної здатності у випадку двох вхідних зображень засобом псевдообертання виродженого матричного оператора дивергенцій / Ю. М. Рашкевич, Д. Д. Пелешко, І.В. Ізонін, Д. А. Батюк // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2016. – № 843: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – С. 197–207.

4. D. Peleshko, T. Rak, M. Peleshko, I. Izonin, and D. Batyuk, “Two-frames image superresolution based on the aggregate divergence matrix," in 2016 IEEE First International Conference on Data Stream Mining & Processing (DSMP), Lviv, Ukraine, 2016, pp. 235–238. doi: 10.1109/DSMP.2016.7583548.

5. Рашкевич Ю. М. Модифікація методу передискретизації у випадку двох вхідних зображень на основі матриці дивергенцій та операції кросинговеру / Ю. М. Рашкевич, Д. Д. Пелешко, Т. Є. Рак, І. В. Ізонін, Д. А. Батюк // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. – 2016. – № 13. – C. 23–31.

6. D. Peleshko, T. Rak, and I. Izonin, “Image Superresolution via Divergence Matrix and Automatic Detection of Crossover”, International Journal of Intelligent Systems and Applications (IJISA), Vol.8, No.12, pp.1–8, 2016. DOI: 10.5815/ijisa.2016.12.01.

7. B. I. Semkin, “Quantitative indicators for the evaluation of unilateral floral ties, which proposed by B. A. Yurtsev”, Bot. Zh, Vol. 92, n. 4, pp. 114–127. (in Russian)

8. S. Kulczinsky, “Zespoly, rуslin w Pienach”, Bull. intern. acad. polon. sci. lett. Cl. sci. math. natur., Ser. B, S.2. 1927, pp. 241–272.

9. A. Ochiai “Zoogeographical studies on the soleoid fishes found Japan and its neighboring regions. II”, Bull. Jap. Soc. sci. Fish., Vol. 22, № 9, 1957, pp. 526–530.

10. T. Sorensen “A method of establishing groups of equal amplitude in plant sociology based on similarity of species content”, Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Biol. Krifter, № 4, 1948, pp. 1–34.

11. J. Braun–Blanquet “Pflanzensoziologie: Grundzge der Vegetationskunde”, Berlin: Springer–Verlag WIEN GMBN, 1951, 530 p.

12. G. G. Simpson “Holarctic mammalian faunas and continental relationship during the Cenozoic”, Bull. Geol. Sci. America, Vol. 58, 1947, pp. 613–688. 13. D. Szymkiewicz, “Une contribution statistique a la geographie floristique”, Acta Soc. Bot. Polon, Vol. 34, № 3, 1934, pp. 249–265.