МЕТОДОЛОГІЧНИЙ БАЗИС ЕКОНОМІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМ ВЗАЄМОДІЇ В ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ

1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Інститут соціальної та економічної географії та туризму Поморський університет у Слупську, Польща
3
Національний університет “Львівська політехніка”

Стаття присвячена проблемі формування методичного базису для проведення економічного оцінювання взаємодії у інноваційних процесах. На основі дослідження методичних положень оцінювання інноваційних процесів у наукових публікаціях та формах статистичної звітності розкрито основні складові методичного базису економічного оцінювання систем взаємодії в інноваційних процесах регіону. Методичний базис містить обґрунтування таких елементів як принципи оцінювання, завдання та функції оцінювання, суб’єкти та об’єкти, етапи оцінювання.

Мета економічного оцінювання системи взаємодії в інноваційних процесах – комплексний аналіз ефективності системи взаємодії та її впливу на найважливіші показники інноваційного розвитку певного суб’єкта або регіону. Основними завданнями економічного оцінювання систем взаємодії в інноваційних процесах регіону визначено: ідентифікацію, аналіз та оцінювання у інноваційному середовищі регіону чинників ризику спільного виконання інноваційного процесу; виявлення можливостей та загроз середовища; визначення ймовірностей конфлікту інтересів учасників системи взаємодії та превентивне їх усунення; оцінювання показників результативності та ефективності участі у системі взаємодії. Обґрунтовано, що економічне оцінювання систем взаємодії в інноваційних процесах регіону потребує дотримання діалектичної єдності п’яти послідовних етапів: встановлення цілей оцінювання  відповідно до цілей формування системи взаємодії, розроблення системи критеріїв і показників для контролювання (стандартів), узгодження критеріїв оцінювання та доведення їх до учасників, оцінювання функціонування систем взаємодії згідно із визначеними критеріями і показниками, порівняння результатів діяльності зі стандартами і розроблення, у разі необхідності, коригувальних заходів.

 1. TECHNOLOGY TRANSFER IN UKRAINE 2019/2020. Competence Centre on Technology Transfer European Commission, Joint Research Centre, Brussels, 2021. Р.22 // https://mon.gov.ua/ua/nauka/innovacijna-diyalnist-ta-transfer-tehnologij/analitichni-materiali/rezultati-mizhnarodnih-doslidzhen
 2. Аналітична довідка Реалізація середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня у 2020 році. – Міністерство освіти і науки України, Київ, 2021. Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/nauka/innovacijna-diyalnist-ta-transfer-tehnologij....
 3. Фінальний звіт. Опитування представників бізнесу щодо інноваційної діяльності та актуальних потреб в R&D/ Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерство цифрової економіки. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/innovatsii-transfertehnologiy/2020/...
 4. Лазутін Г. І. Сучасні тенденції розвитку інноваційної діяльності. Економіка і прогнозування. 2003. № 2. С. 99—113.
 5. Фрімен К. Системи інновацій: вибрані нариси в еволюційній економіці. Лондон: Edward Elgar, 2008. 257 с.
 6. Деякі питання проведення аналізу ефективності здійснення державно—приватного партнерства. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/z0399—12.
 7. Керівництво Осло. Рекомендації зі збору та аналізу даних стосовно інновацій / переклад з англійської Г.О. Андрощук. УкрІНТЕІ, 2009. 164 с.
 8. Перерва П. Г., Гладенко І. В. Моніторинг інноваційної діяльності: інтерпретація результатів. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2010. №2. С. 108—116.
 9. Fiegenbaum I., Podmetina D., Teplov R., Albats E. Towards open innovation measurement system – a literature review. The Proceedings of The XXV ISPIM Conference. Dublin, Ireland. 2014. URL: http://www.ispim.org/ members/proceedings/ISPIM2014/ commonfiles/files//589822235_Paper.pdf
 10. Морозов В. А. Економіка взаємодії. Креативна економіка. 2014. 8 (92). С. 34—49.
 11. Dziallas M., Blind K. Innovation indicators throughout the innovation process: An extensive literature analysis. Technovation, 2019. 80. Pp.  3—29. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2018.05.005
 12. Романюк С. А. Угоди щодо регіонального розвитку як інструмент державної політики. Економіка і регіон. 2012. 6. С. 9—15.
 13. Луциків, І. В. (2017). Інноваційна взаємодія як метод активізації інноваційної діяльності. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих учених „Соціально-економічні аспекти розвитку економіки “, 50-53. http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/20925/1/ZBIRNYK_tez_27.04-28.04....
 14. Яхкід В.П. Маркетинг партнерських відносин як інструмент стратегічного управління підприємством . Економіка розвитку (Economics of Development). – 2013. – No 2(66). – С. 100–1
 15. Фліссак, К. (2017). Міжнародна кооперація як ефективна форма сучасного економічного співробітніцтва. Журнал європейської економіки , 5 (2), 138-142.
 16. OECD. Oslo Manual (2018). Guidelines For Collecting, Reporting Aand Using Data on Innovation (4th edition). The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECD Publishing, Paris/Eurostat, Luxembourg. Retrieved from: https://doi.org/10.1787/9789264304604—en
 17. Аммарі А. О. Класифікація стейкхолдерів на основі взаємних очікувань. Актуальні проблеми економіки. 2012. №8. С. 150—155.
 18. Теребух А. А., Лісовська Л. С. Предпоссылки оценивания эффективности хозяйственных решений. Вісник Чернівецького торговельно—економічного інституту. 2015. 4. С. 114—123.
 19. Лісовська Л. С. Концептуальні основи оцінювання взаємодії у інноваційних процесах. Review of transport economics and management. 2020. (4). № 12. https://doi.org/10.15802/rtem2020/212927
 20. Друкер П. Эффективность управления. Экономические задачи и оптимальные решения / П. Друкер: [пер. с англ.]. М. : ФАИР–ПРЕСС, 1998.  288 с.