ОПТИМІЗАЦІЯ ЛОГІСТИЧНИХ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

1
Національна академія сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного
2
Національний університет "Львівська політехніка"
3
Національний університет "Львівська політехніка"
4
Національний університет “Львівська політехніка”

Проаналізовано проблемні питання оптимізації логістичних бізнес-процесів у Збройних силах України. Обґрунтовано необхідність впровадження автоматизованої системи управління в систему логістики на базі Accelerated SAP (ASAP), що поєднує технологічну і управлінську частини у вигляді трьох основних компонентів: 1) синхронізація бізнес-пріоритетів клієнта (в залежності від індустрії) з конкретними рішеннями SAP через галузеві карти бізнес-цінностей (value maps) інструменту Solution Explorer; 2) карти управління проектами (маршрутні карти) з основними етапами та діями на них; 3) проектування, розробка, тестування і експлуатація за допомогою менеджера рішень SAP Solution Manager. Виявлено, що в результаті впровадження програми SAP R/3 можливо підвищити результативність логістики, пришвидшити час виконання оперативних завдань, а також швидкість отримання і обробки інформації.

1. Ausseil R., Gedik R., Bednar A., Cowan, M. (2020). Identifying sufficient deception in military logistics. Expert Systems with Applications, No 141. doi:10.1016/j.eswa.2019.112974.

2. Valax L., Grant D. B., Stock J. R. (2019). Improvements in pre-revolution french military logistics: Lessons for modern day supply chains. Supply Chain Forum, No 20(1), pp. 3-14. doi:10.1080/16258312.2019.1570681.

3. Кивлюк В. С. (1999). Формування політики і стратегії функціонування систем основних видів забезпечення оборонного комплексу України: дис. канд. екон. наук: 08.06.02; Київський міжнародний ун-т цивільної авіації. Київ, 185 с.

4. Gong Z., Yang X., Wang S., Zhang Y. (2013). Model Building of Integrated Military Logistics Supply Chain. In: Proc. ICTE the Fourth International Conference on Transportation Engineer, pp. 371-378.

5. Tsadikovich D., Levner E., Tell H. (2010). AI-based integrated scheduling of production and transportation operations within military supply chains In: Proc. of the 9th Mexican International Conference on Artificial Intelligence, MICAI. Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), vol. 6437, issue 1, pp. 209-220. doi:10.1007/978-3-642-16761-4_19.

6. Kumar S., Chia A. (2012). Commercial Logistics vs. Military Logistics: A Conceptual Analysis. In: M. Garg, & S. Gupta (Ed.), Cases on Supply Chain and Distribution Management: Issues and Principles, pp. 290-329. IGI Global. doi:10.4018/978-1-4666-0065-2.ch014.

7. Yuste P., Campbell J., Canyon D., Childers M., Ryan B. J. (2019). Synchronized humanitarian, military and commercial logistics: An evolving synergistic partnership. Safety, No 5(4). doi:10.3390/safety5040067.

8. Крикавський Є. В., Патора Р. І. (2006). Логістика: традиційні і нетрадиційні сфери використання. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, № 552, С. 41-48.

9. Лобанова М. (2014). Этапы становления, тенденции и перспективы развития процесса транспортировки в условиях отечественной экономики. Логистика, № 11, С. 93-95.

10. Дятлов С. А. (2011). Глобальная инновационная гиперконкуренция как фактор лидерства в мировой экономике. Евразийская интеграция: политика, экономика, право: международный научно-аналитический журнал, № 9, С. 11-17.

11. Kopczewski M., Grobelny Z., Płucienniczak M. (2020). Telematics-electronic data interchange / EDI / in port transport logistics. Journal of Decision Systems, No 29(sup1), pp. 301-311. doi:10.1080/12460125.2020.1868654.

12. Liu J., Wu J., Liu M. (2020). UAV monitoring and forecasting model in intelligent traffic oriented applications. Computer Communications, No 153, pp. 499-506. doi:10.1016/j.comcom.2020.02.009.

13. Xing J. (2018). An intelligent logistics tracking system based on wireless sensor network. International Journal of Online Engineering, No 14(1), pp. 17-28. doi:10.3991/ijoe.v14i01.8063.

14. Колодізєва Т. О. Руденко Г. Р. (2013). Інноваційні технології в логістиці: навчальний посібник. Харків: Вид. ХНЕУ, 268 с.

15. Пахолкова А. Ю. (2016). Анализ новых информационных технологий, используемых в логистике. Актуальные вопросы экономики и управления: материалы IV Междунар. науч. конф. М.: Буки-Веди, C. 170-173.

16. Офіційний сайт державного концерну «Укроборонпром». URL: https://ukroboronprom.com.ua.

17. Тяпухин А. П. (2008). Логистика и/или управление цепями поставок. РИСК: ресурсы, информация, снабжение, конкуренция, № 2, С. 114-122.

18. World Economic Forum, The Global Information Technology Report 2014. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalInformationTechnology_Report_2014....

19. Kozyk V., Liutak O., Lisovska L., Mrykhina O., Novakivskyj I. (2021). The impact of economic entities’ innovative activity on the indicators of sustainable development of Ukraine. In: Proc. ISCSEES 8th International Scientific Conference on Sustainability in Energy and Environmental Science, vol. 628, issue 1, no. 012041. doi:10.1088/1755-1315/628/1/012041.

20. Стратегія національної безпеки України, затверджена 14 вересня 2020 року указом президента України № 392/2020. URL: https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037.

21. Методичні рекомендації щодо єдиних підходів під час застосування окремих положень, визначених постановою КМУ № 517 від 08.08.2016 р., затверджені Міністром оборони України за реєстраційним номером 2591/у/2 від 18.10.2016 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/517-2016-п.

22. Савіна Н. Б. (2014). Логістичні засади організації економічних систем. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права, № 12, C. 252-257.