BANCASSURANCE ЯК ЦІННИЙ ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

1
Національний університет «Львівська політехніка» кафедра менеджменту організацій
2
Львівський національний аграрний університет кафедра фінансів, банківської справи та страхування

Обґрунтовано поняття «bancassurance» як процес взаємодії банків і страхових компаній. Досліджено позитивні та негативні стороні від цієї кооперації – продаж страхових полісів разом із продуктами, пропонованими банками. Розглянуто різні тлумачення bancassurance в сучасних умовах. Виділено переваги та недоліки банкострахування для обох суб’єктів даної діяльності. Виявлено важливий чинник щодо утворення банківсько-страхового співробітництва – нові канали дистрибуції страхових компаній. Проаналізовано стан ринку bancassurance у розвинутих країнах Європи. Визначено специфіку розвитку bancassurance в Україні. Перелічено компанії-лідери на українському ринку банкострахування. Вказано доцільність створення фінансового супермаркету. Запропоновано напрями подальшого розвитку bancassurance в Україні.

 1. Кількість банків в Україні (2008-2020). (2020). - Режим доступу: https://index.minfin.com.ua/ua/banks/stat/count/ (accessed 25.03.2020).
 2. Finpost (2020). Кількість страхових компаній в Україні зменшилась на 18% - Режим доступу: https://finpost.com.ua/news/15582. (accessed 23.03.2020).
 3. Кремень В.М. (2008). Особливості використання концепції «bancassurance» у діяльності фінансових конгломератів. Економічний простір, 20, с. 99-106.
 4. Аванесова Н.Е. (2012). Bancassurance як форма співпраці страхових компаній та банківських установ. Вісник національного технічного університету «ХПІ».  2012, № 45 (951), С. 3-9.
 5. Іващук, Н.Л. та Іващук, О.В. (2012). Причини утворення та форми банківсько-страхових груп. Вісник НУ «Львівська політехніка»,  с. 64-71
 6. Bednarczyk H.T., & Korzeniowska A. (2014). Sektor bankowy i ubezpieczeniowy w dobie niestabilności. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 2014.S. 35-36.
 7. Лилик О. (2017). Bancassurance та перспективи його розвитку в Україні, Вісник НБУ, № 2 (132) С. 32-34.
 8. Огляд ринку BANCASSURANCE: стратегічний напрямок розвитку страхового ринку України. (2011).  - Режим доступу: https://forinsurer.com/public/04/11/21/1762 (accessed 25.03.2020).
 9. Страховий адвокат. (2019). Лідери Insurance Top. - Режим доступу: https://www.insa.com.ua/uk/blog/lidery-insurance-top/ (accessed 13. 04. 2020).
 10. Bancasssurance Market 2018 Global Industry. (2018). Key players, Size, Trends, Opportunities, Growth. - Режим доступу: http://www.digitaljournal.com/pr/3832917 (accessed 5. 03. 2020).
 11. Волкова В.В., Волкова Н.І. (2016). Банкострахування як сучасний метод мінімізації кредитного ризику банку. Финансы, учет, банки, Вып. 1. С. 54-59
 12. Арутюнян Р.Р. (2014). Фінансовий супермаркет і його роль в активізації інвестиційної діяльності регіону - Режим доступу: https://works.doklad.ru/view/X7k8B9NvMs4.html (accessed 25.03.2020).