ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Надіслано: Вересень 24, 2015
Прийнято: Вересень 24, 2015
Автори: 
V. Pirus

Khmelnytsky National University 

Означено актуальність дослідження інноваційного розвитку вищих навчальних закладів. Розглянуто наукові підходи до інноваційного розвитку вищого навчального закладу. Окреслено основні складові інноваційного розвитку вищого навчального закладу, проаналізовано напрямки впровадження освітніх інновацій, визначено необхідність дослідження фінансової складової інноваційного розвитку навчальних закладів.

1. Тарасенко І. О. Інноваційна складова в системі забезпечення конкурентоспроможністю вищих навчальних закладів / І. О. Тарасенко, Т. М. Нефедова // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Тематичний випуск. – 2012. – № 4(66). – С. 206–212.  2. Рожнова Т. Є. Інновацвійні технології в управлінні вищим навчальним закладом [Електронний ресурс] / Т. Є. Рожнова. – Режим доступу : http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/pedagogypsychology-and-sociology-4... 3. Вербицький В. В. Інноваційні технології в управлінні навчальним закладом [Електронний ресурс] / В. В. Вербицький. – Режим доступу : http://www.stattionline.org.ua/pedagog/104/17789innovacijni-texnologi %D1 %97-v-upravlinni-navchalnim zakladom.html 4. Вербицька І. М. Інноваційні підходи до управління навчальним закладом – фактор розвитку персоналу [Електронний ресурс] / І. М. Вербицька, С.В. Шестобуз. – Режим доступу : http://2723.klasnaocinka.com.ua/ru/article/ innovatsiini-pidkhodi-do-upravlinnya-navchalnim-za.html 5. Сафонова В. Є. Інноватика та інноваційна здатність системи освіти: економіко-теоретичний аспект / В. Є Сафонова // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права. – 2014. – № 4 (52). – С. 230–239. 6. Бондаренко О. О. Системне управління інноваційною діяльністю у вищому навчальному закладі / О. О. Бондаренко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Тематичний випуск. – 2012. – № 4(66). – С. 321–327. 7. Козаченко В. М. Модернізація вищої освіти: досягнення та перспективи інноваційного розвитку / В. М. Коваленко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Тематичний випуск. 2012. – № 4(66). –  С. 63–68. 8. Скиба М. Є. Інноваційні проекти та технології в системі реформування якості навчального процесу університету / М. Є. Скиба // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2012. – № 4(66). – С. 36–45. 9. Хуторский А. В. Педагогическая инноватика - рычаг образования [Електронний ресурс] / А. В. Хуторский // Интернет-журнал “Эйдос”. – 2005. – 10 сентября. Режим доступу : http://eidos.ru/journal/2005/0910-19.htm.  10. Хмелевська Л. П. Створення концепції інноваційної освіти як основи подальшого економічного розвитку держави / Л. П. Хмелевська, С. А. Кузьміна, О. А. Музиченко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2012. – № 4(66). – С. 102–107. 10. Harold Silver. Managing to Innovate in Higher Education// British Journal of Educational Studies. 1999. vol.  47. – p. 145–156.