ФОРМАЛІЗОВАНИЙ ОПИС БІЗНЕС-МОДЕЛІ ЯК ОСНОВА СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ЦІЛЬОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Надіслано: Жовтень 20, 2016
Прийнято: Жовтень 20, 2016
Authors: 

S.Y. Vorobets, V.P. Kichor, O.L. Myshchyshyn

Lviv Polytechnic National University, Economics of Enterprise and Investment Department

Розглянуто методологічні підходи до створення системи цільового управління підприємством на основі формалізованого опису основних бізнес-процесів як системи дій для досягнення оперативних, тактичних і стратегічних цілей. Визначено ключові аспекти реалізації такої моделі, починаючи від формалізації місії підприємства з подальшою її деталізацією у вигляді системи збалансованих показників, формалізованого опису її ключових бізнес-процесів і закінчуючи системою контролінгу за процесом реалізації запланованих показників як на рівні підприємства загалом, так і у вигляді системи KPIпоказників на рівні безпосередніх виконавців.

1. Кочнев А. (2016) Как построить систему целевого управления компанией. Available at: http://company.iteam.ru/action/seminar/venture_management/webinar_record.... 2. Деминг У. Э. (2014) Выход из кризиса. Новая парадигма управления людьми, системами и процессами М.: Альпина Паблишер, 344 с. 3. Деминг У. Э. (2011) Выход из кризиса. Новая парадигма управления людьми, системами и процессами. М.: Альпина Паблишер, 400 с. 4. Каплан Роберт С., Нортон Дейвид П. (2003) Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию, М.: ЗАО “Олимп-бизнес”.