ІННОВАЦІЙНІ БІЗНЕС-ПОСЛУГИ В ФОРМУВАННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЛИХ І СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ ПОЛЬЩІ

Надіслано: Жовтень 20, 2016
Прийнято: Жовтень 20, 2016
Authors: 

R. Nowacki, K. Wasilik

Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur Institute for Market, Consumption and Business Cycles Research, Poland

Важливим проявом змін, що відбуваються в сучасному секторі послуг, є зростання значення бізнес-послуг. Їхній розвиток пов’язаний з усе складнsiим перебігом економічних процесів і зростаючою конкуренцією. В умовах швидкоплинного ринку, інтенсивного технічного прогресу, поглибленого поділу праці та похідної з нього спеціалізації більшості економічних суб’єктів, особливо в секторі МСП, є несамодостатніми та повинні використовувати спеціальні послуги. Застосування в цьому відношенні інноваційних рішень може спричиняти підвищення ефективності процесів у межах організації і підвищення конкурентоспроможності. Предметом розгляду в цій статті є лише аналіз використання бізнес-послуг малими і середніми підприємствами в Польщі та оцінка їхньої інноваційності, а також їхній вплив на конкурентоспроможність малого і середнього бізнесу.

1. Cwiklinski H., Jurkiewicz T., Kempa J., Pawłowski G. (2006) Report on the Research of the Small and Medium-sized Enterprises Sector in the Pomeranian Voivodeship, Sopot: ZPORR and Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze, P. 112. 2. Small and medium-sized non-financial enterprises in Poland in the years 2009-2013 (2015) Warsaw: CSO, P. 154. 3. Report on the condition of the small and small sector medium-sized enterprises in Poland in 2013-2014 (2015), Warsaw: PARP, P. 140. 4. Activity of non-financial enterprises in 2013 (2015) Warsaw: CSO, P.99. 5. Nowacki R. (2014) The importance of the services sector in Polish economy in 2009-2012, Service sector and the use of labor resources in Poland during the economic slowdown. Warsaw: IBRKK, P. 158. 6. Nowacki R., Wasilik K. (2014) Development tendencies of the services sector in Poland after joining the European Union, Ten years of Poland in the European Union. Warsaw: IBRKK, P. 320. 7. Nowacki R. (2009) Development of marketing services in Poland and their quality, Internal Trade. No. 2. 18-28. 8. Kuczewska L. (2009) The condition and structure of business services in Poland, Internal Trade. No. 1. 1-8. 9. Dąbrowska A. (2008) Development of the services market in Poland - conditions and perspectives, Warsaw: SGH Publishing House, P. 349. 10. Kox H.L.M., Rubalcaba L. (2007) Analysing the Contribution of Business Services to European Economic Growth, Bruges European Economic Research Papers. No. 9. P. 1-57. 11. Nowacki R. (2016) Innovation of marketing services and their usefulness in business management processes, Social inequalities and economic growth. No. 45. 204-213. 12. Kuczewska L., Nowacki R. (2016) Innovation of business services in improving the competitiveness of enterprises, Warsaw: PWE, P. 206. 13. Bogdanienko J., Haffer M., Popławski W. (2004) Innovation of enterprises, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu M. Kopernika, P. 234. 14. DeCenzo D.A., Robbins S.P. (2002) Fundamentals of management, Warsaw: PWE, P. 647. 15. Rogers D.M (1962) Diffusion of Innovation, New York: Free Press, 453. 16. Drucker P.F. (1992). Innovation and entrepreneurship. Practice and principles, Warsaw: PWE, P. 285. Damanpour F. (1991) Organizational innovation: a meta-analysis of effects of determinants and moderators. Academy of Management Journal. No. 3. 555-590. 18. Amabile T., Conti R., Coon H., Lazenby J., Herron M. (1996) Assessing the work environment for creativity. Academy of Management Review. No. 5. 1154-1184. 19. Bachnik K., Nowacki R. (2006) Innovations within the knowledge management. Journal of Business Research. No. 5. 1577-1581. 20. Nowacki R. (2010) Management - competitiveness - innovation. Innovation in management and enterprise competitiveness. Warsaw: Difin, P. 207. 21. Nowacki R., Staniewski M.W. (2012) Innovation in the Management of SMEs in the Service Sector in Poland. Amphitheater Economic. No. 6. 755-773. 22. Moroz M. (2003) Competitiveness of the company - koncepcja i pomiar. National economy. No. 9. 40-57. 23. Nowacki R. (2015) Diagnosis of the level of competitiveness of enterprises in Poland based on the opinion of their managers. Internal Trade. No. 5. 446-462. 24. Nowacki R., Wasilik K. (2015) Stimulators and barriers to innovation in marketing activities of enterprises providing business services. Logistics. No. 2. 1000-1007.