КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПРИЯТЛИВОГО ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНІВ

Надіслано: Жовтень 20, 2016
Прийнято: Жовтень 20, 2016
Автори:
1
Інститут проблем ринку та економіко- екологічних досліджень НАН України, відділ міжрегіонального економічного розвитку Українського Причорномор’я

Розглянуто концептуальні засади регулювання стану інституціонального забезпечення інвестиційної діяльності, які містять ідейну основу щодо забезпечення сталого і життєздатного розвитку інвестиційної системи та комплекс механізмів і заходів, які передбачають прямий та непрямий вплив економічного, організаційного, інформаційного характеру, які, окрім залучення та сприяння відтворенню капіталу, забезпечують формування інституціонального середовища, інвестиційного іміджу громади.

1. Лайко О. І. (2014) Трансформаційні процеси в інвестиційній системі економіки України : монографія Одеса : ІПРЕЕД НАН України, 460 с. 2. The Global Competitiveness Report. – World Economic Forum (2014). 3. Шульц С. Л., Максимчук М. В, Сторонянська І. З. (2010) Еволюція парадигми районування та її модернізація в умовах реформування просторово-інституційної структури економіки України. Регіональна економіка. № 3. 20–28. 4. Кравців В. С., Жук П. В. (2010) Концептуальні засади реформування адміністративнотериторіального устрою та місцевого самоврядування в Україні, Регіональна економіка. № 4. 7–16. 5. Іщук С. О. (2014) Інвестиційний процес і перспективи розвитку виробничої сфери у Західному регіоні України, Регіональна економіка. № 3. 217–227. 6. Буркинський Б. В., Горячук В. Ф. (2013) Соціальний капітал: сутність, джерела та структура, оцінка, Економіка України. № 1. 67–81. 7. Лайко О. І. (2009) Інвестиційний потенціал регіону: ефективність використання та непродуктивний відтік капіталу. Одеса : ІПРЕЕД НАН України, 433 с. 8. Формування конкурентоспроможної економіки Приморських регіонів (2011) [монографія] Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 167–198. 9. Аналітичний звіт про стан і перспективи розвитку малого та середнього підприємництва в Україні (2016) Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва. Retrieved from: http://www.dkrp. gov.ua/files/8cd09.docx 10. Капітальні інвестиції за джерелами формування (2016) Офіційні дані Державного комітету статистики України. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/ibd/iokjf/iokjf_u10-13_b... 11. Капітальні інвестиції за джерелами формування в Одеській області (2010–2015) Офіційні дані Державного комітету статистики Одеської області. Retrieved from: http://od.ukrstat.gov.ua/stat_info/invest/invest%2022.htm 12. Капітальні інвестиції за джерелами формування в Миколаївській області (2010–2015) Офіційні дані Державного комітету статистики Миколаївської області. Retrieved from: http://www.mk.ukrstat.gov.ua/stat_2016/2/2_2/2_2_3/2_2_3_6/2_2_3_6_2015.zip 13. Капітальні інвестиції за джерелами формування в Херсонській області (2010–2015) Офіційні дані Державного комітету статистики Херсонської області. Retrieved from: http://www.ks.ukrstat.gov.ua/ekonomichna-statistika/ekonomichna-diyalnis... 808-kapitalni-investicii-za-dzherelami-finansuvannja-4.html 14. Закон України “ Про спеціальну економічну зону Рені”: Верховна Рада України. Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1605-14 15. Закон України “Про спеціальну економічну зону Порто-франко” Верховна Рада України. Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1607-14 16. Статистичний спецвипуск (2016) “Спеціальні економічні зони Одеської області”. – Державний комітет статистики Одеської області. Retrieved from: http://od.ukrstat.gov.ua