ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ НАЛАГОДЖЕННЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН ПІДПРИЄМСТВ ІЗ ВНЗ

Надіслано: Жовтень 20, 2016
Прийнято: Жовтень 20, 2016
Authors: 

Shcherbata T.S.

Lviv Polytechnic National University Management of Organizations Department

Метою роботи є дослідження теоретичних підходів до визначення поняття партнерських відносин підприємства. Розглянуто поняття, завдання, сутність та особливості партнерських відносин. Виділено особливості співробітництва з вищим навчальним закладом (ВНЗ). Розвинуто класифікацію видів партнерських відносин та можливі структури взаємодії. Розглянуто переваги використання партнерських відносин з різними учасниками ринку. Наведено переваги розвитку партнерських відносин з ВНЗ для підприємства, що стосуються підготовки кадрів, інноваційного розвитку, маркетингових заходів та скороченню сукупних витрат.

1. Мороз Л.А., Чухрай Н.І. (2009) Маркетинг: підручник, 4-те вид. Львів: Нац. ун-т “Львівська політехніка”, 244 с. 2. Чухрай Н.І., Криворучко Я.Ю. (2008) Оцінювання і розвиток відносин між бізнеспартнерами : монографія,. Львів : Растр-7, 360 с. 3. Гордон Я. Х. (2001) Маркетинг партнерских отношений; пер. с англ. под ред. О. Н. Нестеровой. СПб. : Питер, 379 с. 4. Ус М. І. (2011) Сучасні напрямки формування партнерських відносин, Бізнес-Інформ. № 8. 181–183. 5. Антощук С. Г., Белоус Н. В., Лобачев М.В. (2015) Студенческий аутсорсинг как механизм взаимодействия университетов с бизнес-структурами, Эклектро-технические и компютерные системы, № 19. 312–316. 6. Уоллес Р. Л. (2005) Стратегические альянсы в бизнесе. Технологии построения долгосрочных отношений и создания совместных предприятий, Пер. с англ. – М.: Добрая книга, 288 с. 7. Таринцева А. С. (2007) Методологічні підходи до визначення поняття “партнерство” , Наука молода. 8. Загородній А. Г., Коваль З. О. (2008) Управління взаємозв’язками підприємства зі споживачами продукції: монографія, Львів: ЗУКЦ, ПП НВФ БІАРП, 364 с. 9. Князик Ю. М. (2010) Взаємозвязок суб’єктів маркетингу партнерських відносин, Вісник НУ “Львівська політехніка”, № 690. 321–326. 10. Корчунов Д. (2005) Организация процессов по работе с клиентами, Отдел маркетинга. № 3. 24–26.