УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ

Надіслано: Жовтень 20, 2016
Прийнято: Жовтень 20, 2016
Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”

Розглянуто особливості кадрового забезпечення промислових підприємств, здійснено поділ вітчизняних підприємств з іноземним капіталом на групи залежно від мети інвестування, висвітлено характерні риси ділових культур України та Німеччини, розроблено механізм кадрового забезпечення промислових підприємств з іноземними інвестиціями.

1. Довгаль О. В. (2016) Інноваційне управління персоналом, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4227. 2. Копець Г.Р., Рачинська Г. В., Дзюбіна К.О. (2014) Удосконалення системи управління персоналом в умовах розвитку вітчизняних підприємств на засадах маркетингу та логістики, Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Логістика, 811. 168–175. 3. Котельникова Ю. М. (2016) Система управління кадрами як основний елемент системи управління підприємством, available at: http://eprints.kname.edu.ua/ 3623/1/332-339_%D0 %9A%D0 %BE%D1 %82 %D0 %B5 %D0 %BB%D1 %8C%D0 %BD% D0 % B8  % D0 %BA%D0 %BE%D0 %B2 %D0 %B0.pdf. 4. Близнюк Т. П. (2012) Крос-культурні особливості української ділової культури, БІЗНЕС ІНФОРМ, №11. 259–263.  5. Семін І.Є. (2015) Міжкультурні особливості персоналу машинобудівних підприємств в умовах іноземного інвестування, Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, 63–64.  6. Мельникова К. В. (2014) Мотивація інноваційно активного персоналу підприємства, Бізнес Інформ. № 4. 262–266. 7. Перегудова Т.В., Бистров А.Г. (2016) Оцінювання інноваційного потенціалу працівників при впровадженні інновацій в організації: теоретико-методичний підхід available at: http://www.ukrsocium.org.ua/Arhiv/Stati/US-3_2014/78-88.pdf. 8. Карпунь І. Н. (2016) Мотивація і стимулвання інноваційної діяльності підприємства, available at: http://vlp.com.ua/files/84_0.pdf. 9. Белик Т.В. (2016) Формирование команды инновационного проекта, available at: http://www.dvgups.ru:8094/m-e-r-v-k-g/belik