ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ МОДЕЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Authors: 

L.I. Katan

Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University

Доведена необхідність вдосконалення моделі фінансового забезпечення інноваційної діяльності в аграрній сфері України з урахуванням глобалізаційних процесів. Запропоновано модель, побудовану за правилом “золотої послідовності”. 

1. Agenda 21 — United National Environment Program (UNEP) [Электронный ресурс]. — Режим доступу: http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=52. 2. Сайт Госкомстата Украины [Электронный ресурс]. — Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua. 3. Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. № 1158 [Электронный ресурс]. — Режим доступу: http://www.uazakon.com. 4. Концепція «Державної програми сталого сільського розвитку України на період до 2025 року», 239. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.minagro.gov.ua. 5. Колодко Гжегож В. Глобализация, трансформация, кризиса — что дальше? / Г.В. Колодко; вводная часть Р.С. Гринберга. — М.: Магистр, 2011. — 176 с. 6. Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави: національна доповідь / за заг.ред. В.М. Гейця [та ін.]. — К.: НВЦ НБУВ, 2009 — 687 с.