ПРОЦЕС КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ НАУКОВИХ РОЗРОБОК У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ: ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет "Львівська політехніка"

Проаналізовано процес комерціалізації наукових розробок у вищих навчальних закладах України та в окремих розвинених зарубіжних країнах. Процес комерціалізації дослідницьких продуктів у вищих навчальних закладах України розглядається як обґрунтований та необхідний спосіб збільшення їхнього фінансового потенціалу. Проаналізовано різні механізми та способи комерціалізації дослідницьких продуктів, що використовуються іноземними вищими навчальними закладами. Виокремлено певні проблеми процесу комерціалізації наукових розробок в Україні. Запропоновано перспективні шляхи адаптації іноземного досвіду щодо комерціалізації українських вищих навчальних закладів.

1. Боголіб Т. М. (2014). Комерціалізація наукових розробок університетів. Економіка України. 1 (626). C. 33-50, available at:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2014_1_4 (accessed 10.08.2018). 2. Joshua B. PowersEric G. Campbell (2011), Technology Commercialization Effects on the Conduct of Research in Higher Education. Res High Education. May. 52(3). P. 245–260. 3. G. Markman, D. Siegel, M. Wright. (2008), Research and technology commercialization. Journal of Management Studies, 45. Р. 1401-1423. DOI: 10.1111/j.1467-6486.2008.00803.x. 4. Фоміна Є. В. (2017), Комерціалізація наукових розробок як основний елемент інноваційної економіки. Вісник Харківського Національного Університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм». В. 6. С. 124-128. 5. M. Perkmann, V. Tartari at al. (2013). Academic engagement and commercialisation: A review of the literature on university–industry relations. Research Policy. Volume 42, Issue 2, March, P.423-442, available at: https://doi.org/10.1016/j.respol.2012.09.007. 6. Ashley J. Stevens and Frances Toneguzzo (2004), Northbrook: The Association of University Technology Managers. AUTM Licensing Survey, Survey Summary 76 p. 7. Norain Ismail, Mohd Jailani Mohd Nor, Safiah Sideka. (2015). A Framework for a Successful Research Products Commercialisation: A Case of Malaysian Academic Researchers - Social and Behavioral Sciences 195. Р. 283 – 292, available at: http://sciencedirect.com 8. J. Wonglimpiyarat (2016), The innovation incubator, university business incubator and technology transfer strategy: The case of Thailand. Technology in Society. Volume 46. P. 18-27., available at: https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2016.04.002. 9. Gdańsk University of Technology. Center for Knowledge and Technology Transfer., available at: https://ctwt.pg.edu.pl/consulting. 10. Karlsson Magnus (2004). Commercialization of Research Results in the United States An Overview of Federal and Academic Technology Transfer. Stockholm. ITPS, Swedish Institute for Growth Policy Studies. 107 p. 11. Закон України Про наукову та науково-технічну діяльність Відомості Верховної Ради (ВВР) (2016), № 3, ст.25. 12. Інноваційний розвиток технопарків в Україні і світі, available at: http://do.gendocs.ru/docs/index – 24248.http