МЕТОДИ ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ УКРАЇНСЬКИМИ ЖУРНАЛІСТАМИ

1
Національний університет «Львівська політехніка»

У cтатті визначено позитивні та негативні аспекти у використанні соціальних мереж під час виконання професійних обов’язків журналістів. Було встановлено, що з розвитком соціальних мереж життя журналіста полегшилось. Адже стало простіше шукати інформацію, відкрився більший доступ до джерел та осіб, які можуть прокоментувати певні події. Також значно полегшився доступ до джерел та осіб, які можуть прокоментувати певні події. Також значно полегшився доступ до політиків, громадських діячів та відомих особистостей, якими можна написати в соціальних мережах.

У процесі дослідження для написання статті було застосовано метод системного вивчення й аналізу окремих соціальних мереж, таких як: Facebook ,Twitter,  Instagram, Foursquare, Tik Tok. А також за допомогою систематизації, аналогії та узагальнення було досліджено матеріали глибинних інтерв’ю, проведених спеціально для цього дослідження.

Дослідження показали, що журналісти можуть по-різному використовувати соціальні мережі у своїй роботі. Багато що залежить від специфіки роботи, поставлених завдань та обов’язків журналіста. Саме тому важливим є конкретні випадки, ситуації та досвід працівників ЗМІ, які показують, як краще використовувати соціальні мережі в роботі в залежності від потреб та завдань журналіста, а також його редакції та компанії. У даній роботі окреслено основні особливості та характеристики соціальних мереж, встановлено способи їхнього використання журналістами, описано позитивні та негативні аспекти у використанні соціальних мереж. Проаналізовано також, які соціальні мережі підходять для використання певних завдань у роботі журналіста.

Науковці окреслили основні можливості та переваги використання соціальних мереж різними організаціями та компаніями, також частина уваги була зосереджена на використанні цього інструменту працівниками медіа компаній. Проте єдиної політики, правил та настанов щодо використання поки що немає. 

Проте поставлені та вирішені в процесі дослідження завдання не вичерпують тему соціальних мереж. Доцільними є подальші дослідження щодо особливостей та характеристик соціальних мереж, їхнього використання журналістами.

 1. Cinelli M., Quattrociocchi W., Galeazzi A., Valensise C. M., Brugnoli E., Schmidt A. L., ... & Scala A. (2020). The covid-19 social media infodemic. arXiv preprint arXiv:2003.05004.
 2. Gorodenko L. M. Terminological discourse of network communication resources ̸ ̸ Scientific notes of the Institute of Journalism. T. 41. 2010. P. 53‒57.
 3. Instagram [Online]: [Social networking]. Stanford, 2014‒2020.  ‒ Available from http: ̸ ̸ instagram.com.  
 4. Fiksenko TV Social Internet networks as a means of meeting information needs ̸ ̸ Scientific notes of the Institute of Journalism. T. 41. 2010.  P. 190‒194.
 5. Jose Luis Orihuela : Profile [Online]. Facebook [Website].  2020.        Available from: http: ̸ ̸ www. facebook.com  ̸  jlorihuela.
 6. Jose Luis Orihuela: Profile [Online]. Twitter [Website]. 2020. Available from : http: ̸ ̸  twitter.com ̸  jlori.
 7. Journalists and social media [Online]. Center for Media Research. Nepal. 2015. Avalible from: http: ̸ ̸ research.butmedia.org ̸ wpcontent ̸  uploads ̸ 2015 ̸ 06 ̸ Journalist_Social_Media_CMR_Nepal.pdf (17.10.2015).
 8. Lazareva L. M. Communication Internet networks as a phenomenon of modern information space ̸ ̸ Scientific notes of Rivne State University for the Humanities. Vol. 2. 2010.
 9. Memon N. Data Mining for Social Network Data ̸ ̸ edit. Nasrullah Memon, Jennifer Jie Xu, David L.Hicks, Hsinchun Chen.   Information Systems.   N.Y.: Springer, 2010‒2015. 
 10. Mykola Malukha: Profile [Online]. Facebook [Website]. 2016. Available from : http: ̸ ̸ www. facebook.com  ̸  mykola.malukha.
 11. Myroslava Petsa:  Profile [Online]. Facebook [Website]. 2020. Available from : http: ̸ ̸  facebook.com ̸  myroslava.petsa.
 12. Mykola Malukha: Profile [Online]. Twitter [Website]. 2020.  Available from: http: ̸ ̸  twitter.com ̸  jesfor.
 13. Poynter R. The Handbook of Online and Social Media Research: Tools and Techniques for Market Researchers. Ray Poynter. 2010.
 14. Zhytaryuk M. G. Sociocultural model of journalism: traditions and innovation. Lviv, 2008. 416 p.