УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра адміністративного та фінансового менеджменту

В статті досліджуються реформи децентралізації в Україні, розглянуто питання, які стосуються управління соціально-економічного розвитку територій об’єднаних громад. У статті розкриваються питання соціально-економічного  розвитку, теоретичні основи об’єднаних територіальних громад та принципи їх створення, а також аналізується відповідна законодавчо-нормативна база України. На основі проведеного дослідження визначено напрями підвищення соціально-економічного розвитку об'єднаної територіальної громади з врахуванням особливостей функціонування: ресурсного потенціалу та людського капіталу.

  1. Мамонова В. В., Кожуріна В. М.  (2018), Визначення базових понять земельної децентралізації, Available at: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2018-1/doc/3/01.pdf
  2. Овчар О. М., Сьомова Т. Ю. (2013),  Моделі децентралізації влади в Європі: досвід для України, [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. irbis-nbuv.gov.ua
  3. Децентралізація дає можливості: Децентралізація є щепленням від Кремля Available at: https://decentralization.gov.ua/news/3367
  4. Decentralization and decentralized governance for enhancing delivery of services in transition conditions Available at: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan025134.pdf
  5. Abyssinia law: Qualities of Effective Leadership and Its impact on Good Governance Available at: https://www.abyssinialaw.com/blog-posts/item/1473-qualities-of-effective-leadership-and-its-impact-on-good-governance
  6. Ковбасюк Ю. В., Вакуленко В. М, Орлатий М. К. (2014), Регіональне управління, підручник – К. : НАДУ, 512 с.
  7. Механізм економічної політики: Регіональна економічна політика,  Available at: https://pidruchniki.com/12991010/ekonomika/regionalna_ekonomichna_politika
  8. Аналітична доповідь від громадськості у форматі Shadow Report: Створення об’єднаних територіальних громад в Україні 2015-2017, (2018),  Available at: http://parlament.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Detsentralizatsiya-v-Ukrai-ni-2014-2017-rr.pdf