Редакційна колегія

Головний редактор:

д-р техн. наук, проф. Андрій  Маляр, Національний університет «Львівська політехніка», Україна

 

Заступник головного редактора:

д-р техн. наук, проф. Юрій Варецький, Національний університет «Львівська політехніка», Україна

 

Відповідальний секретар:

канд. техн. наук, доцент Володимир Цяпа, Національний університет «Львівська політехніка», Україна

 

Члени редакційної колегії

проф. Євгеніуш Росоловскі, Польща

проф. Марек Ліс, Польща

проф. Маріус Клитта, Польща

д-р техн. наук, проф. Ярослав Марущак, Україна

д-р техн. наук, проф. Андрій Куцик, Україна

д-р техн. наук, проф. Василь Маляр, Україна

д-р техн. наук, проф. Ярослав Паранчук, Україна

д-р техн. наук, проф. Михайло Сегеда, Україна

д-р техн. наук, проф. Ігор Щур, Україна

д-р техн. наук, доц. Олександр Макарчук, Україна