Тематика журналу

  • елементи та системи електроенергетики та електромеханіки;
  • системи автоматичного керування електромеханічних та електроенергетичних процесів;
  • математичне моделювання у електроенергетиці, електромеханіці та електротехніці;
  • інтелектуальне керування процесами в електротехніці та електромеханіці;
  • дидактичні питання вивчення  електротехнічних дисциплін.